zoek:

Zoekwoord:

Zoek in:

Home Home 
kennis over mens, werk en werkomgeving

Center for People and Buildings

 

Het Center for People and Buildings is een kenniscentrum dat zich richt op de relatie tussen mens, werk en werkomgeving. Het CfPB verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis over huisvestingsvraagstukken. Deze kennis helpt organisaties om evidence based keuzes te maken over de nieuwe werkomgeving en het proces op weg daar naartoe.

 

Kernactiviteiten

  • Kennisbehoeften in kaart brengen en agenderen.
  • Initiëren, begeleiden en zelf uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met als doel generieke kennisontwikkeling.
  • Overdragen van kennis door publicaties, lezingen, workshops, werkconferenties, instrumentontwikkeling, benchmarking.

Onderzoek

Het accent ligt op praktijkgericht onderzoek. In casestudies verzamelde data wordt opgeslagen in databases en gebruikt voor crosscase analyse.
Onderzoek en praktijk worden regelmatig in ‘jamsessies’ bijeen
gebracht om te reflecteren op onderzoeksresultaten.

 

Voor wie?

Het CfPB doet onderzoek bij overheden, instellingen en bedrijven waar complexe huisvestingsvraagstukken spelen, vooral in de kantoren- en onderwijssector. Adviesbureaus en bouwbedrijven kunnen op licentiebasis gebruik maken van ontwikkelde instrumenten.

 

Werkwijze

Het CfPB buigt zich samen met deelnemende partijen over hun huisvestingsvraagstuk. Het CfPB fungeert daarbij als onderzoeker, coach en reflectant. Het CfPB levert geen adviezen. In onze optiek is huisvesting een belangrijk onderdeel van de integrale bedrijfsvoering, waarvoor het management zelf de koers moet uitzetten.

Actueel

> Alle nieuwsitems

 

 

 

 

 

Het Center for People and Buildings is een ANBI. Voor meer informatie klik hier