Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Predesign workshop Futures Forum

Predesign workshop Futures Forum

In het onderzoeksprogramma Futures Forum is door een samenwerkingsverband van een aantal grote overheidspartijen en marktpartijen nagedacht over de volgende vragen:

 • Hoe ziet de toekomst van werk er uit?
 • Welke veranderende behoeftes hebben eindgebruikers?
 • Welke consequenties heeft dit voor het faciliteren van werk?

Dat heeft interessante vooruitblikken op de toekomst opgeleverd. U kunt deze nalezen in de onderzoeksrapportage. U kunt ook actief aan de slag met de resultaten. Hiervoor is een zogenaamde predesign workshop ontwikkeld. Hierin gaat u intensief aan de slag met de (voor u meest relevante) uitkomsten en genereert u input voor de strategische agenda van uw ondersteunende diensten voor het komende decennium.

Opzet

 • Intensieve, interactieve workshop met diverse creativiteit bevorderende werkvormen 
 • Duur: 2,5 uur
 • Incompany

Doelgroep

HR, IT, Real Estate & FM

Programma

 • Introductie onderzoeksresultaten Futures Forum
 • Bespreking van de drie grootste uitdagingen voor de eigen organisatie met vakgenoten: bespreken betekenis van de ontwikkeling voor de eigen discipline.
 • Bespreking van de drie grootste uitdagingen in co-creatie. Oplossingsgerichte fase waarin interdisciplinair wordt nagedacht over manieren waarop de toekomstige organisatie kan inspelen op de specifieke uitdagingen.
 • Vertaling naar de praktijk van de individuele medewerkers

Wat levert het op?

 • Inzicht in belangrijke ontwikkelingen in de toekomst van werk en de betekenis daarvan voor de organisatie en in het bijzonder voor de ondersteunende diensten
 • Inventarisatie van oplossingsrichtingen en toekomstbeelden
 • Input voor de strategische agenda van de ondersteunende diensten
 • Afstemming tussen HR, IT, Real Estate & FM

Kosten

Bij een reguliere workshop (met inzet van twee begeleiders) moet u rekenen op € 1.750,--  ex BTW en reiskosten. Een intakegesprek en een korte verslaglegging zijn inbegrepen. De workshop vindt in beginsel plaats op uw locatie.

Contactpersoon

Wim Pullen

Wim Pullen

CEO│Msc, Geodesy