Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Rechtbanken in Nederland; 11 onderzoeksrapporten

Rechtbanken in Nederland; 11 onderzoeksrapporten

Juli 2018 | Anca Gosselink, Evi De Bruyne, Dorieke den Hollander, Sandra Brunia, Susanne Colenberg, Iris de Been, Marion Beijer, Nora van Klingeren, Wim Pullen

Rechtbanken in Nederland; 11 onderzoeksrapporten ;

Het onderzoeksprogramma ‘Nieuwe Huisvestingsvormen 2014 – 2017’, gericht op de ervaringen en lessen in het proces en de uitkomsten van nieuwe huisvestingsvormen binnen de Rechtspraak is in het voorjaar van 2018 afgerond. In het programma is gezocht naar de lessen, de daaruit voortkomende beleidsaanbevelingen en de wijze waarop de Raad voor de rechtspraak de gerechten kan ondersteunen met de opgedane kennis. Het onderzoeksprogramma kende twee fasen. In de eerste fase werden drie nieuwe werkomgevingen geëvalueerd. De tweede fase combineerde de evaluatie van drie andere werkomgevingen met de opbouw van generieke kennis over rechtspraakspecifieke activiteitenprofielen en de processen van de totstandkoming van nieuwe huisvestingsvormen. In het te downloaden totaaloverzicht ziet u dat is er gerapporteerd over individuele onderzoeken (1-10), en er is een integraal  onderzoeksrapport  opgesteld (nr 11);  de titels van deze onderzoeksrapporten zijn in dit overzicht opgenomen.

Op 12 juni 2018 publiceerde de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVVR) een nieuwsbericht naar aanleiding van de eindrapportage: klik hier.

THEMA'S

Evaluatie

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management