Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Functioneel en comfortabel

Functioneel en comfortabel

20 oktober 2011

Functioneel en comfortabel

Bijna iedereen vindt het belangrijk om een functionele en comfortabele werkplek te hebben. De functionaliteit en comfort van de werkplek is dan ook een belangrijke voorspeller voor zowel de waardering van het huisvestingsconcept als de waardering voor de ondersteuning van de arbeidsproductiviteit (figuur).

In WODI onderzoek komt ontevredenheid over de functionaliteit en comfort van de werkplek niet vaak naar voren als knelpunt. Men is over het algemeen behoorlijk tevreden. Een mooi resultaat voor een belangrijk aspect als dit!

Oud of te klein bureau

Waar wel ontevredenheid bestaat over de functionaliteit en comfort van de werkplek heeft het vaak te maken met het meubilair. Een veelgenoemde reden is te kleine werktafels en bureaus. In onderzoeken waar men is verhuisd naar een nieuw pand, maar waar het meubilair wordt hergebruikt, komen klachten betreffende verouderd meubilair soms duidelijk naar voren. Het is dan vooral het contrast tussen nieuw en oud dat opvalt en ontevredenheid oproept.

In gesprekken over het comfort van de werkplek valt op dat ook andere aspecten worden genoemd, zoals de temperatuur of een gevoel van tocht. Soms wordt ook een hoge bezetting van (omliggende) werkplekken genoemd als reden voor minder comfort. Functionaliteit en comfort van de werkplek gaat dus zeker verder dan alleen het meubilair op de werkplek.

Samenhang met andere aspecten van de werkomgeving

Uit de WODI onderzoeksdatabase blijkt dat tevredenheid over de functionaliteit en comfort van de werkplek samenhangt met de tevredenheid over voornamelijk de ‘openheid en transparantie van de werkomgeving’, de ‘sfeer en uitstraling van het interieur’, het ‘binnenklimaat’ en de ‘concentratiemogelijkheden’. Een reden temeer om te tevredenheid over de functionaliteit en comfort van de werkplek op peil te houden.