Center for People and Buildings

U bent hier: >>Masterclass bezettingsgraadmetingen

Masterclass bezettingsgraadmetingen

3 december 2019

Masterclass bezettingsgraadmetingen

Masterclass ‘Adviseren op basis van bezettingsgraadmetingen’

in samenwerking met Ministerie van BZK/ DGOO

Bij huisvestingsvragen heb je het vandaag de dag al gauw over bezetting en beleving. Zijn er genoeg mensen op kantoor en hebben ze het er goed naar hun zin? De bezettingscijfers leveren managers een scala van grafieken op. Wat moet je ermee? “Wat moet er gebeuren bij een lage bezetting? Sluit je dan delen van het gebouw op bepaalde dagen? Wat doe je met veel gehoorde gedragsissues als ‘handdoekje leggen. Of als het op bepaalde dagen erg druk is?”

 

 

Masterclass

Op maandagmiddag 25 november j.l. gaven Anca Gosselink en Marion Beijer een masterclass over het adviseren met bezettingsgraadcijfers. Het doel van deze masterclass is het bieden van handreikingen voor medewerkers die op basis van de uitkomsten van bezettingsgraadmetingen advies moeten geven aan de eigen organisatie.

Deze masterclass was speciaal voor medewerkers van concerndienstverleners (CDV’s) van het Rijk. Sinds enige jaren is afgesproken dat deze CDV’s eens in de twee jaar zorgen voor een meting van het daadwerkelijke gebruik van rijkskantoren. Dit is vastgelegd in de facilitaire afspraken en in de producten- en dienstencatalogus van het Rijk. De metingen leveren het Rijk veel data op over het gebruik van de kantoren. Deze gegevens helpen bij het sturen op efficiënt gebruik van de kantooromgevingen of bij het aanscherpen van het huisvestingsbeleid.

Oefenen met de betekenis van getallen

De zaal was goed gevuld en er waren vertegenwoordigers van alle vier de CDV’s binnen de Rijksoverheid. Tijdens de masterclass gaven Anca en Marion een introductie in de methode en de doelen van een bezettingsgraadmeting. Gezamenlijk bespraken we de verschillende methoden om de bezettingsgraad te meten. Wat zijn bijvoorbeeld de voordelen van een meting met sensoren? En welke informatie haal je uit de registratie van toegangspassen? Vervolgens gingen de deelnemers aan de slag met een oefening. Wat zouden zij de (fictieve) organisatie adviseren kijkend naar de uitkomsten van de meting? Aan het eind volgen nog een aantal praktische tips over de sturingsmogelijkheden binnen organisaties, gebaseerd op onderzoek van het Center for People and Buildings.

Voorbeeld

Wat komt er zoal boven water?

  • Wat doe je als je merkt dat werk- en overlegplekken niet functioneel zijn voor de medewerkers en hun activiteiten?
  • Als er nu uitkomt dat de werkplek-mix niet toereikend is?
  • Het komt voor dat er onvoldoende bekendheid is met het beoogd gebruik van werkplekken?

Bij het begin beginnen

Een goed advies begint met de vraag: ‘wat wil de organisatie nu echt weten? Zijn de gegevens van een bezettingsgraadmeting voldoende om een passend advies uit te brengen?’ Om uiteindelijk het best passende advies voor de organisatie te geven, is het belangrijk om ervaring op te doen in de advisering en te leren van andere, eerder uitgevoerde onderzoeken. Dit geldt niet alleen voor de lessen die de deelnemers kunnen trekken uit de metingen binnen de eigen panden. Er is meerwaarde als je de lessen met elkaar deelt als CDV’s, met elkaar interpretaties doorspreekt en van elkaar leert. Het gezamenlijk vastleggen van een aantal basisgegevens en het opzetten van een kennisnetwerk helpt hierbij.

Interesse in deze masterclass?

Kijk  hier voor meer informatie hier over de Space Utilization Monitor.

Als u geïnteresseerd bent in de masterclass kunt u mailen naar Anca Gosselink, onderzoeker CFPB.

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Project manager│Msc Culture, Organization and Management