Center for People and Buildings

U bent hier: >>Organisatie

Organisatie

De Stichting Kenniscentrum Center for People and Buildings(CfPB) is in 2001 opgericht om kennis over mens, werk en werkomgeving toepasbaar te maken voor bedrijven en overheden.  Het CfPB is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 1. Het  Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) van  het CfPB is: 810655263
 2. Voor de bestuurssamenstelling klikt u hier .
 3. Voor ons actuele beleidsplan klikt u hier.
 4. Het beloningsbeleid is hier te vinden.
 5. De stichting heeft tot doel:
  . het bevorderen van multidisciplinair onderzoek, productontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van de relatie tussen mensen, werk en de werkomgeving, in het bijzonder de productiemiddelen en specifiek het vastgoed.
  • het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking tussen de leerstoelen van verschillende universiteiten onderling en de beroepspraktijk voor zover het de hiervoor beschreven aandachtsgebieden betreft.
  (Bron: Statuten 1 mei 2001)
 6. Het jaarverslag is binnenkort hier te vinden.
 7. De jaarrekening over 2019 is hier te vinden.