Center for People and Buildings

U bent hier: >>>>Wonen Zuid

Wonen Zuid

Woningcorporatie Wonen Zuid bevindt zich in 2013 middenin een ingrijpend organisatieontwikkelingsproces. Er is een nieuwe organisatiestructuur, de formatie wordt ingedikt evenals de woningvoorraad die tevens kwalitatief wordt verbeterd. Daarnaast moet de eigen huisvesting goedkoper en wil Wonen Zuid een nieuwe manier van werken invoeren met als kernelementen klantgericht denken en werken, projectmanagement, professioneel opdrachtgeverschap, modernere manieren van samenwerken, meer benutten van ict. Het CfPB wordt ingeschakeld om te helpen bij de zoektocht naar wat deze nieuwe manier van werken betekent voor de huisvesting en voor de organisatie.

Welke werkomgeving past bij de nieuwe organisatievisie?

De centrale onderzoeksvraag luidt: “Welke werkomgeving past bij de nieuwe organisatievisie van Wonen Zuid?”.  Het  onderzoek richt zich zowel  op de fysieke (harde) als de organisatorische (zachte) kant van de huisvesting. De harde kant vertaalt zich in een ruimtelijk en functioneel programma van eisen voor adviseurs en architect. De zachte kant in het doordenken van de gevolgen van de nieuwe huisvesting voor de organisatie, als onderdeel van Het Nieuwe Werken concept. Daarbij gaat het om zaken als gedrag van de medewerkers, aansturing door het management, aanpassen van het HRM-beleid (o.a. thuiswerken).

De inbreng van het CfPB bestaat uit het verzorgen van drie workshops (gewenst en haalbaar kantoorconcept passend bij de nieuwe organisatievisie; uitgangspunten voor de diverse ondersteunende voorzieningen; uitgangspunten voor het gebruik en beheer van de nieuwe werkomgeving), sessies met het managementteam, reflectiemomenten, meelezen en commentaar.

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management