Center for People and Buildings

U bent hier: >>Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Direct naar: publicaties

OntwikkelingenBinnen het onderzoeksterrein van mens, werk en werkomgeving zijn tal van nieuwe ontwikkelingen en specifieke vraagstukken te onderscheiden. Hieronder treft u een aantal van deze vraagstukken waarmee we ons bezig houden.

De academische werkplek

Universiteiten en hogescholen zoeken naar toekomstgerichte onderwijshuisvesting en de wijze waarop zij huisvestingskosten kunnen reduceren om meer geld voor het primaire proces beschikbaar te krijgen. Het CfPB onderzoekt voor meerdere onderwijsinstellingen het effect van invoering van reductie in m2, flexwerken, studieomgevingen waar medewerkers en studenten gezamenlijk werken en leren en de wijze waarop onderwijs toekomstgericht gefaciliteerd kan worden. Lees meer

De toekomst van werk

We lezen er elke dag over: het werk verandert en vraagt andere dingen van de werkomgeving. Over hoe het werk zal veranderen, welke ontwikkelingen daarop van invloed zijn en wat dat vraagt van de werkomgeving, is onderzoeksconsortium Futures Forum in november 2015 van start gegaan. Maart 2017 verscheen de eindrapportage. De onderzoeksresultaten kunnen gebruikt worden als input voor de beleidsagenda voor de ondersteunende diensten, FM, HR, RE en ICT. Lees meer

Demografische ontwikkelingen

Onze beroepsbevolking vergrijst. Wat betekent dit voor de werkomgeving van de toekomst, ook in het licht van de verschillen in digitale vaardigheden en werkstijlvoorkeuren tussen generaties? Lees meer

Duurzame kantoorhuisvesting

Mede onder invloed van wetgeving worden kantoren steeds duurzamer. Daarbij ligt de focus op technische maatregelen zoals warmte-koude opslag, isolatie, et cetera.   Onderzoek van het CfPB laat zien dat er ook veel winst te boeken valt door het energiebewustzijn van de kantoorgebruikers te stimuleren. Lees meer

Het Nieuwe Werken

 Het Nieuwe Werken raakt steeds meer ingeburgerd in ons land, zowel bij private als publieke organisaties. Maar wat verstaan we eigenlijk onder het Nieuwe Werken, is het wel zo nieuw, en werkt het wel? De populariteit lijkt vooralsnog meer gebaseerd op verhalen dan op feiten. Lees meer

Werkplek voor iedereen

Met de invoering van de Participatiewet m.i.v. januari 2015 is het de bedoeling dat meer mensen met een arbeidsbeperking doorstromen naar regulier werk. Dat roept de vraag op welke aanpassingen in de werkomgeving nodig zijn om te zorgen dat deze categorie medewerkers prettig en goed kan werken.  Lees meer 

Contactpersoon

Wim Pullen

Wim Pullen

CEO│Msc, Geodesy