Center for People and Buildings

U bent hier: >>Werk in Transitie

Werk in Transitie 

Van thuis naar hybride

Onderzoeksprogramma gericht op het gezamenlijk ontwikkelen van kennis op het gebied van hybride werken

Hybride werken ligt dezer dagen op ieders lippen. Idealiter combineert deze nieuwe manier van werken het beste van twee werelden: kantoor en thuis. Hybride werken wordt daarom door tal van organisaties met veel enthousiasme opgepakt. Maar de praktijk leert dat de invoering van hybride werken een complex vraagstuk is met veel onzekerheden.

Werk in Transitie

Veel organisaties lijken alleen te reizen richting het land van hybride werken. Maar is het wel verstandig om zelf het wiel uit te vinden? Als Center for People and Buildings (CfPB), hét kennisinstituut op het gebied van mens, werk en werkomgeving, willen we de krachten bundelen en organisaties samenbrengen in een gemeenschap rond het nieuwe onderzoeksprogramma ‘Werk in Transitie’. We ontwikkelen het onderzoeksprogramma in nauwe samenwerking met TU Delft en TU Eindhoven. Ons reisdoel is een succesvolle implementatie van hybride werken bij elke deelnemende organisatie. Als reisgenoten trekken we samen op, delen we met elkaar en leren we van elkaar. We vinden het belangrijk om dit evidence based te doen. Bij het CfPB hebben we een goedgevulde rugzak met kennis uit het verleden, die we meenemen op de gezamenlijke reis naar de hybride toekomst.

Onderzoeksprogramma

Het onderzoeksprogramma ‘Werk in Transitie’ bestaat uit drie onderdelen: een Community of Practice, de Monitor ‘Mens, werk & werkomgeving’ en een serie Kennisdagen.

Community of practice

Dit is een lerende gemeenschap die samen kennis deelt, kennis ontwikkelt en van elkaar leert. We buigen ons samen over de vraagstukken rondom het hybride werken. Het CfPB is reisleider, maar samen bepalen we bezienswaardigheden op onze reis.

Monitor ‘Mens, werk en werkomgeving’

Deze monitor is het kompas om te kunnen bepalen wat de stand van zaken is in de transitie richting het hybride werken. De monitor werkt met wetenschappelijk gefundeerde digitale vragenlijsten en geeft inzicht in de ontwikkelingen binnen de afzonderlijke organisaties en de community als geheel. De monitor geeft aan waar bijsturing nodig is voor organisaties en biedt gespreksstof voor de Community of Practice.

Kennisdagen

Graag betrekken we ook de buitenwereld bij onze reis. Via kennisdagen willen we met een groter publiek delen wat we binnen de Community of Practice en de Monitor ‘Mens, werk en werkomgeving’ hebben ontdekt en willen we actuele thema’s verkennen. Op die manier profiteren we gezamenlijk optimaal van de kennis die op dat moment beschikbaar is.

Wat levert het op?

De belangrijkste vragen die we gezamenlijk gaan beantwoorden:

  • Wat betekent hybride werken voor de continuïteit van de bedrijfsvoering?

  • Wat is het effect van hybride werken op de beleving van de werkplek, het samenwerken, leiderschap en de gezondheid van de medewerker en manager?

  • Waar moet je op letten bij de invoering van hybride werken?

  • Hoe zorg je als organisatie dat je optimaal profiteert van de voordelen die hybride werken biedt voor organisatie, team en individuele medewerker?

Aan de hand van deze vragen bieden we organisaties bruikbare evidence based handvaten bij het succesvol invoeren van hybride werken. Daarbij ontwikkelen we niet alleen generieke kennis, maar is er ook oog voor de vragen die leven bij elke deelnemende organisatie afzonderlijk.

Looptijd en planning onderzoeksprogramma

Het onderzoeksprogramma ‘Werk in Transitie’ heeft een totale looptijd van drie jaar. Deelnemende organisaties verbinden zich voor minimaal één jaar aan het programma.

Voor wie?

Het onderzoeksprogramma ‘Werk in Transitie’ is bedoeld voor kantoorhoudende organisaties die hybride willen gaan werken. Het gezamenlijke onderzoek is gericht op organisaties die de potentiële voordelen van hybride werken voor organisatie, team en medewerker zo goed mogelijk willen benutten.

Nader informatie

Nadere informatie over de inhoud van het onderzoeksprogramma en de kosten voor deelname zijn te verkrijgen bij Jacqueline Schlangen, directeur van het Center for People and Buildings (CfPB) in Delft, via J.A.M.Schlangen@tudelft.nl.

Contactpersoon

Jacqueline Schlangen

Jacqueline Schlangen

CEO / Law