Center for People and Buildings

U bent hier: >>Design District

Design District

7 juni 2017, Van Nelle Fabriek

Design District

Werken en de werkomgeving in 2025 – resultaten Futures Forum

14.00-14.45
De wereld verandert in rap tempo. Dat heeft gevolgen voor onze manier van werken. Wat verandert er en wat betekent dat voor de ondersteunende diensten?  In het onderzoeksprogramma Futures Forum is samen met 12 grote kantoorhoudende organisaties stilgestaan bij deze vragen. Aan het onderzoek is deelgenomen door experts vanuit de disciplines ICT, HRM en FM. In de lezing vertellen we u over de belangrijkste uitkomsten.


Nut en opzet van een benchmark inrichting kantoren

15.00-15.45

In een recente bijeenkomst van de Vereniging van Inrichtings Professionals (VIP) is het idee om een benchmark voor door VIP-leden ingerichte projecten te ontwikkelen besproken. Het idee is jaarlijks quick scan projectevaluaties te houden om de beleving en waardering van inrichting en proces in kaart te brengen. Dat levert leerpunten en zicht op de ontwikkeling van het inrichtingsvak. Na een korte toelichting van het plan willen we met de bezoekers in gesprek over de ideeën, waarde en de mogelijke opzet van een dergelijke benchmark.

Klik hier voor meer informatie over de beurs.
Klik hier om u te registeren (gratis).