Center for People and Buildings

U bent hier: >>Identiteit en verbinding

Identiteit en verbinding

28 april 2021, webinar

Identiteit en verbinding

De Bouwcampus organiseert binnen het traject Adaptief en flexibel vastgoed een webinar in het teken van ‘Identiteit en verbinding’.  Anca Gosselink en Wim Pullen van het CfPB verzorgen de inhoud. Trefwoorden: identiteit, organisatie, vastgoed, beleving, leegstand, hybridewerken.

Preventie in een virtuele wereld

Hoe kan worden voorkomen dat kantoren een groot deel van de dag/week leeg staan, maar kan tegelijkertijd de onderlinge binding van de werknemers worden behouden? Wat zijn de gevolgen van het eventueel delen van een pand met andere organisaties voor de onderlinge verbinding en het behouden van identiteit?

Gedurende deze ochtend zal eerst vanuit een meer theoretisch perspectief naar dit vraagstuk gekeken worden, waarna nader in wordt gegaan op ervaringen uit de praktijk. 

We proberen door herkenabre voorbeelden langszij te komen en aan te sluiten bij Uw belevingswereld. Wat zijn de uitdagingen in de kantorenmarkt als hybride werken aanslaat en we  veel tuis blijven werken: functieverlies, functieverandering, identiteitsverlies, onthechting?

Wanneer?

Woensdag 28 april 09:00 - 10:30 uur (online via Teams)

Aanmelden

Benieuwd naar deze webinar en wil je aansluiten? Mail dan naar Frederieke Sedee via frederieke.sedee@debouwcampus.nl.