Center for People and Buildings

U bent hier: >>Kenniskring Werk in Transitie 2

Kenniskring Werk in Transitie 2

17 november 2022

De tweede kenniskring van het collectieve onderzoeksprogramma Werk in Transitie vindt plaats op 17 november 2022. In de voorgaande kenniskring hebben wij de grootste struikelblokken bij hybride werken vastgesteld. Op 17 november zullen wij inzoomen op een aantal van deze struikelblokken. Speciale aandacht is er ditmaal voor het onderwerp 'pilots hybride werken'. Aanmelden kan door contact op te nemen met Katinka Ham-Meisner.

Op 17 november zullen twee deelnemers aan Werk in Transitie een presentatie verzorgen over een pilot hybride werken die binnen de eigen organisatie is opgezet. Vervolgens gaan we in workshop-vorm aan de slag met de vragen die de gepresenteerde pilots oproepen. Wat leren we van de gepresenteerde pilots? Zijn ze algemeen inzetbaar of organisatie-specifiek? Hoe kijk je tegen een pilot aan wanneer je het experiment vanuit verschillende perspectieven - HR, FM en ICT - beschouwt? En kunnen we gezamenlijk misschien nog andere pilots bedenken die behulpzaam zouden kunnen zijn bij de implementatie van hybride werken? Doel van de workshop is om met elkaar in gesprek te gaan over dit belangrijke onderwerp.

De Kenniskring-bijeenkomst vindt op 17 november plaats in ons eigen gebouw op de campus van de TU Delft. De inloop is vanaf 13.00 uur en om 13.30 uur gaan we van start met het inhoudelijke programma. We verwachten dat de bijeenkomst duurt tot ongeveer 16.30 uur. Daarna is er natuurlijk tijd om na te praten onder het het genot van een drankje.

Kenniskringen

Tijdens de kenniskringen gaan deelnemers een aantal keer per jaar samen met onze onderzoekers, experts en collega’s uit andere organisaties kennis bundelen. Samen formuleren wij de meest prangende vragen en zoeken wij naar antwoorden. Meedoen levert je twee dingen op: direct bruikbare kennis in de zoektocht naar een goede invoering en uitvoering van hybride werken, en een mooi netwerk van mensen en organisaties die met hetzelfde bezig zijn. En ons levert het input op waar we verder mee gaan.

Contactpersoon

Jacqueline Schlangen

Jacqueline Schlangen

CEO / Law