Center for People and Buildings

U bent hier: >>Najaarscursus "Verbeter uw Huisvestingsmanageme...

Najaarscursus "Verbeter uw Huisvestingsmanagement voor de toekomst

8 september 2015 t/m 27 oktober 2015, Divers

Najaarscursus "Verbeter uw Huisvestingsmanagement voor de toekomst

Verantwoordelijken voor een prettige en productieve werkomgeving weten dat er veel komt kijken bij het organiseren van de huisvesting! De uitvoering van (her)huisvestingsplannen is niet alleen kapitaalsintensief, maar is evenzeer van invloed op de resultaten van de organisatie in de komende jaren. Kortom, bij het maken van de (her)huisvestingsplannen dient de organisatie goed voorbereid te zijn.

Topmanagement  stelt concreet  de vraag hoe de huisvesting bijdraagt aan productieve medewerkers en een efficiënte organisatie.. Nog altijd ligt de essentie bij huisvestingsvragen op goedkoper, prettiger en beter werken om productief te kunnen zijn. Maar nu worden deze uitgangspunten aangevuld met de strategie van de organisatie: waar willen we als organisatie naar toe en wat moeten we doen om daar te komen?

Cyril Heijsters (ABNAMRO): "Wat ik waardevol vond? De resultaten van het onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de discussies die we daarover hadden. Echt relevant."

Betrouwbare kennis uit onderzoek als fundament

Een goede voorbereiding is niet alleen het halve werk. De door het Center for People and Buildings (CfPB) ontwikkelde kennis biedt een fundament voor goed huisvestingsbeleid voor de toekomst. Tijdens de cursus ‘Verbeter uw huisvestingsmanagement voor de toekomst’ passen we de kennis uit CfPB-onderzoeken toe op de huisvestingsvragen van de deelnemers opdat u in staat bent nieuwe inzichten te ontwikkelen die de grondslag vormen voor nieuw huisvestingsbeleid. Ook wordt tijdens de cursus besproken hoe nieuwe werkconcepten het meest effectief zijn. Productiviteit is daarbij een van de belangrijkste drijfveren.

Gastdocenten

Gedurende de cursus zullen gastdocenten hun medewerking geven aan de cursus. In het bijzonder tijdens de cursusdagen over de indeling van werkplekruimten, binnenklimaat en akoestiek zijn docenten met specialistische kennis aanwezig. 

Afgestemd op uw behoefte

‘Verbeter uw huisvestingsmanagement voor de toekomst' is een zesdaagse interactieve cursus. Als deelnemer krijgt u volop de ruimte om uw eigen huisvestingsopdracht in te brengen. De aangeboden lesstof maakt u bewust van de vele aspecten die bij een succesvol huisvestingsbeleid aan de orde zijn. De cursus draagt niet alleen bij aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten, maar maakt u ook een betere gesprekspartner bij strategische planvorming en in uw contacten met de bij de (her)huisvesting betrokken partijen.

Locatiebezoeken

Enkele cursusdagen worden op locaties gehouden die ondersteunend zijn aan de cursusonderwerp van die dag. Deze locaties worden tijdens de cursus geselecteerd; als afgeleide van de behoefte in de cursusgroep en naar gelang onderwerpen nadrukkelijk worden uitgediept.

Doelgroep

De cursus is primair bedoeld voor:

  • Managers bij overheids- en onderwijsinstellingen
  • Management van bedrijven
  • Huisvestingmanagers
  • HR managers
  • Facility managers
  • Adviseurs op het gebied van FM en HR

De cursus kan ook interessant zijn voor:

  • Architecten
  • Inrichtingsadviseurs
  • Docenten HBO-instellingen

Opzet cursus

Tijdens de cursus worden zes belangrijke huisvestingthema’s vanuit het gebruikersperspectief behandeld. Hieronder leest u meer informatie over de indeling van de cursus.

Kennismakingsmiddag

Voorafgaand aan de cursus wordt op 3 september een kennismakingsmiddag georganiseerd op een inspirerende locatie. Daar kunnen de cursisten met elkaar kennis maken en elkaar informeren over hun praktijksituatie. Een mooie warming up voor de cursus.

Lesdag 1. Huisvestingskeuzemodel – een clash van belangen!
De eerste lesdag houdt u gelijk een spiegel voor. Aan de hand van  het Huisvestingskeuzemodel gaan we in op vragen als: Wat is nou precies de aanleiding voor een nieuwe huisvesting of een herhuisvesting? En hoe verhoudt dit zich tot de doelstellingen van de organisatie? Welke huisvestingkeuzes zijn er? En praat een ieder over hetzelfde?

Lesdag 2. Communicatie en sociale interactie bij flexibele huisvesting
Organisaties moeten tegenwoordig dynamisch, wendbaar en innovatief zijn. Goede communicatie en sociale interactie en (daaruit volgende) kennisdeling wordt daarom steeds belangrijker. Op deze lesdag wordt dieper ingegaan op de diverse positieve en negatieve effecten van flexibele huisvesting op de communicatie en sociale interactie. Daarnaast worden maatregelen besproken om het afbrokkelen van de sociale cohesie tegen te gaan.

Lesdag 3. Ingrediënten om te komen tot een juiste mix van werkplekruimten
Een belangrijk aandachtspunt bij de overgang naar een nieuw huisvestingsconcept is aandacht voor werkprocessen en werkplekken die hierbij passen. Dat vraagt om inzicht in de werkprocessen en een goede vertaling naar verschillende typen werkplekken en de indeling van de plattegrond. Het kopiëren van plattegronden of het plaatsen van leuk meubilair leidt immers niet altijd tot werkbare kantooromgevingen. Wat kunnen we leren?

Lesdag 4. Een beter binnenklimaat
Een van de moeilijkste en kostbaarste aspecten om te verbeteren binnen het kantoor is het binnenklimaat. In het bijzonder gaat het dan om een gezonde omgeving die ook de arbeidsproductiviteit van de medewerkers bevordert. Tijdens deze dag tonen we verbetermogelijkheden voor het binnenklimaat in een nieuwbouwkantoor en in een reeds bestaand kantoor.

Lesdag 5. Concentratie en akoestiek in de flexibele werkomgeving

In open omgevingen is het goed faciliteren van concentratiemogelijkheden een uitdaging. Tegelijk is ‘concentratiemogelijkheden’ een van de bepalende aspecten voor het gevoel van mensen productief te kunnen zijn. Verschillende interventies passeren de revue, waarbij niet alleen de fysieke werkomgeving en het gebouw ertoe doen, maar ook het gedrag van de medewerker een belangrijke rol speelt. Daarnaast wordt speciaal aandacht besteed aan akoestiek en de invloed die akoestiek kan hebben op de beleving van de werkomgeving en de productiviteit van medewerkers.

Lesdag 6. Implementatie van de nieuwe werkomgeving

Op deze laatste lesdag gaan we in op de implementatie en de sturing van het huisvestingsproces. Maar ook gaat het over gedrag op de werkplek. Voorbeelden van implementatieprocessen worden aangereikt. Ook wordt tijdens deze interactieve lesdag het Werkplekspel gespeeld; zo leert u de knelpunten in uw organisatie nader kennen.

Organisatie cursus

Locatie        : De cursusdagen zullen op verschillende locaties plaatsvinden
Omvang        : De cursus bestaat uit 6 dagen

Cursusdag

Datum

Dag 1: Huisvestingskeuzemodel - een clash van belangen

Dinsdag 8 september

Dag 2: Communicatie en sociale interactie in flexibele werkomgevingen

Donderdag 17 september

Dag 3: Ingrediënten om te komen tot een juiste mix van plekken

Dinsdag 22 september

Dag 4: Een beter binnenklimaat

Donderdag 1 oktober

Dag 5: Concentratie en akoestiek in de flexibele werkomgeving

Donderdag 15 oktober

Dag 6: Implementatie van een nieuwe werkomgeving

Dinsdag 27 oktober

Kosten cursus

3.250 euro ex BTW.