Center for People and Buildings

U bent hier: >>Van Thuis naar Hybride

Van Thuis naar Hybride

1 juli 2021, online

Van Thuis naar Hybride

Een korter, compacter, interactiever en actueler webinar op 1 juli a.s.

Sinds de eerste aankondiging van het webinar is er veel gebeurd rondom het thema hybride werken, wat ons heeft doen besluiten om het webinar een enigszins andere invulling te geven. We zijn van mening dat een plenaire sessie, waarbij er meer ruimte is voor interactie, beter aansluit bij de actuele discussie over het hybride werken. 

In plaats van de parallelsessies bieden we op donderdagmiddag 1 juli een drietal opeenvolgende plenaire sessies aan, waar de deelonderwerpen (bv leiderschap, productiviteit en werkgeluk)  meer geïntegreerd in het eerste en laatste onderdeel worden besproken.

Omdat we met deze verandering mogelijk eerdere verwachtingen niet ( maar slechts anders)  waarmaken, komen we deelnemers tegemoet door de deelname prijs te verlagen naar 75 euro/ex btw per persoon.

Aangepast Programma

Het aangepaste programma ziet er nu als volgt uit:

14.00-14.30 uur: welkom en presentatie onderzoeksresultaten onderzoek We Werken Thuis met een doorkijkje naar de bruikbaarheid van de uitkomsten voor hybride werken

14.30-15.00 uur: interactieve sessie met uitwisseling van thuiswerkervaringen, reflectie op  de onderzoeksuitkomsten en uw ervaringen met / gedachten en vragen over hybride werken

15.00-15.30 uur: presentatie van ons nieuwe onderzoeksprogramma 'Werk in Transit. naar oplossingen voor hybride werken'.

U krijgt..

U krijgt als achtergrondmateriaal een exemplaar van het rapport van het onderzoek We Werken Thuis, en ook het E-zine dat een audio-visuele compilatie bevat van het onderzoek met hier en daar een doorkijkje naar de toekomst.

Wilt u deelnemen?

U kunt een bevestiging van uw deelname sturen door op de volgende link te klikken:  deelname webinar van Thuis naar hybride op1 juli

Als u deelneemt, ontvangt u een factuur, het rapport en e-zine vanuit het CfPB. De uitnodiging voor een MSTeams vergadering volgt in een apart bericht.