Center for People and Buildings

U bent hier: >>We Werken Thuis

We Werken Thuis

Op initiatief van het Center for People and Buildings (CfPB), Aestate/Ontrafelexperts, TU Delft en TU Eindhoven vond er gedurende 2020 onder de titel We Werken Thuis (WWT) een groot onderzoek plaats naar de ervaringen van thuiswerkers gedurende de corona-pandemie.

Het onderzoek wijst uit dat thuiswerken door velen als positief wordt ervaren: zo blijken de respondenten niet zelden productief op de thuiswerkplek, zeker wanneer het gaat om concentratiewerkzaamheden. Toch komen er ook problemen aan de oppervlakte. Niet iedereen voelt zich even prettig thuis, bij sommigen ontstaan er gezondheidsklachten en de sociale cohesie in organisaties staat zo hier en daar onder druk.

Het onderzoek leverde volop media-aandacht op. Zo wijdde NRC Handelsblad een paginagroot artikel aan de uitkomsten van het We Werken Thuis-onderzoek (het artikel is hier te downloaden). Binnen het CfPB wordt hard gewerkt aan een vervogprogramma: Werk in Transitie. Want alle vragen omtrent nut, noodzaak en implementatie van hybride werkvormen zijn nog lang niet beantwoord.

Download de eindrapportage of de factsheet van het onderzoek We Werken Thuis.

Contactpersoon

Jacqueline Schlangen

Jacqueline Schlangen

CEO / Law