Center for People and Buildings

U bent hier: >>Werk in Transitie

Werk in Transitie

Een collectief onderzoeksprogramma gericht op het gezamenlijk ontwikkelen van kennis op het gebied van hybride werken, omvattende: het Kennisplatform de WiT Monitor, Hulp bij pilots hybride werken en Verdiepende onderzoeken.

Van kantoor naar thuis naar hybride

Hybride werken is een volgende fase in een proces dat al in de jaren '80 begonnen is: telewerken, het nieuwe werken (HNW), tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken (TPAW) zijn voorgangers. Ons werk is in transitie, ook hybride werken zal een fase zijn. We zitten er middenin: iedereen is bezig met de voor- en nadelen van het hybride werken. 

“Hybride werken is een manier van werken waarbij medewerkers de juridisch geborgde bewuste keuze en mogelijkheid hebben om hun kenniswerkzaamheden (deels) plaats- en tijdonafhankelijk uit te voeren waarbij de voor het werk noodzakelijke onderlinge communicatie (deels) plaatsvindt via digitale communicatiemiddelen."

Werk in Transitie

Het Center for People and Buildings (CfPB) startte in 2022 het collectieve onderzoeksprogramma ’Werk in Transitie’ (WiT) als vervolg op het onderzoek We Werken Thuis in 2020, waarin we de effecten van het thuiswerken onderzochten. Gezamenlijk onderzoek en daarbij leren van elkaar voorkomt dat iedereen zelf het wiel gaat uitvinden en onnodig kosten maakt bij de implementatie van hybride werken. ‘Werk in Transitie’ levert kennis voor het maken van de juiste strategische en tactische keuzes. De iteratieve aanpak van het onderzoek geeft inzicht in de korte- en lange termijn effecten van ontwikkelingen op het gebied van organisatie, werkprocessen, werkomgeving, thuiswerken en de keuzes die mensen hierin maken.

Het onafhankelijk onderzoek Werk in Transitie (WiT) richt zich op aspecten als aantrekkelijk werkgeverschap, productiviteit, verbinding en identiteit, vitaliteit en het bieden van een goede werkomgeving bij de werkprocessen. De diversiteit aan deelnemende organisaties maakt het mogelijk om de verschillende onderwerpen vanuit meerdere perspectieven te belichten.

Ons reisdoel is een succesvolle implementatie van hybride werken bij elke deelnemende organisatie. Als reisgenoten trekken we samen op, delen we met elkaar en leren we van elkaar. We vinden het belangrijk om dit evidence based te doen. Bij het CfPB hebben we een goedgevulde rugzak met kennis uit het verleden, die we meenemen op de gezamenlijke reis naar de hybride toekomst.

Onderzoeksprogramma

Drie gerenommeerde kennisinstituten voeren WiT uit: het Center for People and Buildings (CfPB), TU Delft en TU Eindhoven. Dit betekent dat deelnemers kunnen putten uit de schat aan kennis die in de loop der jaren is opgebouwd door deze instituten. WiT bestaat uit vier onderdelen:

  • De WiT-Monitor: een wetenschappelijk gevalideerde digitale vragenlijst met rapportages per organisatie, een benchmark en een database als basis voor generieke kennisopbouw en conclusies.
  • Het Kennisplatform: interactieve bijeenkomsten voor kennisuitwisseling op diverse niveaus, gericht op de integrale aanpak van de hybride werken. Er is aandacht voor vraagstukken op het gebied van HR, FM, IT en CRE. Met het kennisplatform creëren we een kennisnetwerk van professionals en organisaties. Naast de speciale bijeenkomsten voor participanten van Werk in Transitie – kenniskringen en de CfPB impuls – organiseert het CfPB minimaal een keer per jaar een openbaar congres.
  • Hulp bij pilots hybride werken: We bieden organisaties hulp bij het opzetten van pilots hybride werken op doelstellingen en meetniveau; uiteindelijk creëren we een database van pilots en resultaten.
  • Verdiepende onderzoeken: over vraagstukken die uit de monitor en/of pilots naar voren komen en/of die de deelnemers benoemen als relevant en urgent.

Wat levert het onderzoeksprogramma op?

De belangrijkste vragen die we gezamenlijk gaan beantwoorden:

  • Wat is hybride werken precies en wat is de betekenis voor de transitie van de werkomgeving?
  • Wat is het effect van hybride werken op de beleving van de werkplek, het samenwerken, leiderschap en de gezondheid van de medewerker en manager?
  • Welke sturingsmogelijkheden hebben organisaties bij de toepassing van hybride werken?
  • Wat betekent hybride werken voor de continuïteit van de bedrijfsvoering?

Aan de hand van deze vragen bieden we deelnemende organisaties bruikbare, wetenschappelijk gefundeerde handvatten bij het succesvol invoeren van hybride werken. We hanteren een integrale benadering met aandacht voor organisatie, team en individu. Daarbij ontwikkelen we niet alleen generieke kennis, maar is er ook oog voor de vragen die leven bij elke deelnemende organisatie afzonderlijk.

De kennis die we gezamenlijk ontwikkelen delen we op verschillende manieren. Tijdens de bijeenkomsten die we organiseren in het kader van het Kennisplatform zullen we de aanwezigen telkens informeren over de laatste stand van zaken in het onderzoek en de relevante wetenschappelijke literatuur. Daarnaast publiceren we in het kader van Werk in Transitie een serie thema-publicaties, inhoudelijke verslagen van de verschillende bijeenkomsten en wetenschappelijke papers.

Voor wie?

Het collectieve onderzoek is gericht op organisaties die de potentiële voordelen van hybride werken voor organisatie, team en medewerker zo goed mogelijk willen benutten. Voor nadere informatie over het onderzoeksprogramma of deelname kunt u contact opnemen met Jacqueline Schlangen, directeur van het Center for People and Buildings (CfPB).

Contactpersoon

Jacqueline Schlangen

Jacqueline Schlangen

CEO / Law