Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Kennisplatform

Kennisplatform

Het Kennisplatform is een lerende gemeenschap die samen kennis deelt, kennis ontwikkelt en van elkaar leert. In het kader van het Kennisplatform organiseren we verschillende interactieve bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn telkens gericht op de integrale aanpak van specifieke vraagstukken die een rol spelen bij het invoeren en borgen van een verantwoorde hybride werkwijze. Daarbij is er aandacht voor het perspectief van HR, FM, IT en CRE. Met het Kennisplatform creëren we een kennisnetwerk van professionals en organisaties.

Het Kennisplatform omvat drie onderdelen: Kenniskringen, CfPB impuls en Congressen. De Kenniskringen en CfPB Impuls zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan Werk in Transitie. Het congres is openbaar toegankelijk.

Kenniskringen

Vier maal per jaar organiseren we een Kenniskring. Tijdens deze bijeenkomsten presenteren de onderzoekers de laatste uitkomsten van Werk in Transitie met betrekking tot een relevant thema. Behalve een presentatie van uitkomsten en inzichten uit de literatuur omvat de Kenniskring-bijeenkomst ook telkens een workshop. Doel van de bijeenkomsten is om met elkaar in gesprek te gaan over thema's die spelen in de dagelijkse praktijk van hybride werken. Op die manier stellen we deelnemers aan Werk in Transitie in staat nieuwe kennis op te doen, van elkaar te leren, en hun netwerk uitbreiden. De Kenniskring-bijeenkomsten worden druk bezocht. Deelnemers aan Werk in Transitie zijn enthousiast over de mogelijkheid die zij krijgen om met elkaar in gesprek te gaan over praktische aspecten van hybride werken. 

CfPB Impuls

Tijdens de Kenniskring-bijeenkomsten komen vooral tactische en operationele vraagstukken aan de orde. Voor meer strategische vraagstukken organiseren we jaarlijks een CfPB Impuls. In een informele setting wisselen we tijdens deze bijeenkomst met de deelnemers van gedachten over de context van hybride werken en de lange termijnvraagstukken die gerelateerd zijn aan de implementatie van deze nieuwe vorm van werken en organiseren. Tijdens de CfPB impuls verkennen we gezamenlijk welke invloed de bredere maatschappelijke context heeft op de strategische keuzes van de organisatie in het kader van hybride werken. Doel van de CfPB Impuls is het verbinden van de strategische top en het tactische niveau van de organisatie.

Congressen

Via het congres delen we met een groter publiek wat we binnen het onderzoeksprogramma Werk in Transitie hebben ontdekt en verkennen we actuele thema’s. Hiermee vergroten we het bereik van het programma en verwelkomen we nieuwe deelnemende organisaties.

De uitkomsten van de verschillende bijeenkomsten binnen het Kennisplatform worden met de deelnemers aan Werk in Transitie gedeeld via publicaties. In deze speciale Werk in Transitie-uitgaven wordt de gedeelde kennis op gestructureerde en onderbouwde wijze weergegeven. Met de publicaties realiseren we een serie naslagwerken die van blijvend belang zijn bij het invoeren van innovatieve werkvarianten voor kenniswerkers.

Contactpersoon

Jacqueline Schlangen

Jacqueline Schlangen

CEO / Law