Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Werk in Transitie Monitor

Werk in Transitie Monitor

De Werk in Transitie Monitor (WiT Monitor) is een wetenschappelijk gevalideerde digitale vragenlijst met rapportages per organisatie, een benchmark en een database als basis voor generieke kennisopbouw en conclusies. Met de WiT Monitor verzamelen we binnen de deelnemende organisaties jaarlijks data op het gebied van 'Medewerker & Organisatie', 'Werkomgeving', 'Samenwerken', 'Leiderschap' en ‘Gezondheid'. Deze data biedt een brede basis voor het blootleggen van de psychologische en fysieke effecten van hybride werken op mens en organisatie. Dit instrument leidt aldus tot inzicht in sturingsmogelijkheden voor organisaties. De WiT Monitor biedt daarnaast ook de mogelijkheid om de resultaten van de bevraagde onderwerpen van de deelnemende organisaties te benchmarken. Op die manier krijgen organisaties meer inzicht in de eigen prestaties.

Waarom de WiT Monitor van het CfPB?

De WiT Monitor geeft een realistisch en betrouwbaar beeld van mens en werk in organisaties. In een rapportage geven we direct inzicht in de stand van zaken met betrekking tot:

  1. de waardering van werkprestaties, samenwerken, leiderschap en gezondheid; en
  2. de keuzes voor de plek van werken.

Daarmee biedt de WiT Monitor inzicht in aspecten die aandacht behoeven en in de sturingsmogelijkheden binnen een organisatie. Het CfPB publiceert jaarlijks een benchmark waarin alle organisaties die deelnemen aan Werk in Transitie worden vergeleken met andere soortgelijke organisaties.

Hoe beantwoordt de Werk in Transitie Monitor jouw vragen?

De WiT Monitor kan jouw prangende vragen kwantitatief beantwoorden. We beantwoorden altijd generieke vragen met de data van alle deelnemers aan het collectieve onderzoeksprogramma Werk in Transitie, zoals ‘welke gevolgen heeft hybride werken voor de kwaliteit van werk?’, ‘welke gevolgen heeft hybride werken voor de verbondenheid in mijn organisatie?’, en ‘welke behoeftes hebben nieuwe medewerkers?’. Op verzoek en tegen additionele kosten kan het CfPB aanvullende analyses doen. Denk daarbij aan het vergelijken van resultaten op een specifiek aspect (o.a. leeftijd, ervaring). Ook kan het CfPB statische analyses op maat maken om specifieke managementvragen te beantwoorden.

Waarom zijn de thema's in de WiT Monitor belangrijk voor jouw organisatie?

De WiT Monitor is opgebouwd uit vijf thema’s. Uit eerder onderzoek naar werken op afstand en virtuele teams komt naar voren dat deze onderwerpen van belang zijn. Het betreft de volgende thema’s:

Thema

Wat de WiT Monitor meet voor jouw organisatie

Medewerker & Organisatie

Het is van belang dat individu en team goed presteren binnen de kaders die de organisatie biedt en dat zij ruimte hebben om problemen op te lossen en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Om dit te meten gaan we in op gepercipieerde werk- en teamprestaties en beoordeelde creativiteit.

Samenwerken

Medewerkers verwezenlijken gemeenschappelijk de doelstellingen van de organisatie. Deze doelstellingen worden optimaal bereikt als men elkaar kan vinden en ondersteunen wanneer nodig. Om dit te meten gaan we in op ondersteuning, vertrouwen en onderlinge afhankelijkheden binnen en tussen teams. Ook gaan we in op de wijze van samenwerking.

Leiderschap

Leiderschap is belangrijk voor medewerkers bij het behalen van de doelstellingen van de organisatie. Om dit te meten gaan we in op identificatie, ondersteuning, motivatie en vaardigheden.

Werkplek

De werkplek draagt bij aan effectief en tevreden werken. Om dit te meten gaan we in op de tevredenheid, keuzes van medewerkers en flexibiliteit van de thuis-kantoor- en digitale werkplek.

Gezondheid

Een goede balans tussen fysieke, mentale en sociale gezondheid maakt gemotiveerd, betrokken en productief werk mogelijk. Om dit te meten gaan we in op fysieke klachtenwerk-privé balans, mentaal welzijn en de mate vanprofessionele isolatie.

Meedoen?

De WiT Monitor vormt één van de integrale onderdelen van het collectieve onderzoeksprogramma Werk in Transitie. Organisaties die deelnemen aan het onderzoeksprogramma kunnen de Werk in Transitie Monitor kostenloos uitzetten in de eigen organisatie. Het CfPB is geheel verantwoordelijk voor zorgvuldige verzameling en verwerking van data. Neem dus contact met het CfPB om te bespreken hoe wij jouw inzicht in jouw organisatie kunnen verrijken. Verzamelde data is niet herleidbaar naar natuurlijke personen en CfPB rapporteert resultaten op groepsniveau van minimaal 30 personen. Wil je meer informatie over het beheer van onderzoeksgegevens? Lees dan hier onze privacy verklaring www.cfpb.nl/privacy

Wil je meer weten over het collectief onderzoeksprogramma Werk in Transitie of de WiT Monitor, neem dan contact met CfPB op om te bespreken hoe wij de inzichten in jouw organisatie kunnen verrijken.

Contactpersoon

Dennis La Brijn

Dennis La Brijn

Researcher /MA Geschiedenis