Center for People and Buildings

U bent hier: >>Besteloverzicht

Besteloverzicht

WerkplekWijzer

De WerkplekWijzer maakt de lezer snel wegwijs in de wereld van de fysieke werkomgeving. De kern van het boek bestaat uit ‘hardware’; een ingrediëntenoverzicht (staalkaart) van hedendaagse werkplekken, overlegplekken en faciliteiten. Meer info

Kosten: 37,50 euro exclusief 9% BTW en verzendkosten. Het studententarief is 25 euro exclusief BTW en verzendkosten.

The Workplace Game

Serious game: In dit spel gaan 4 tot 6 spelers met elkaar in gesprek over situaties in het werk en de werkomgeving. Een set geselecteerde situatiekaarten met vragen faciliteert het gesprek. De speldoos bevat in totaal 295 situatiekaarten verdeeld over 8 thema’s met een eigen kleur. Er zijn 3 soorten vragen:  – kennis & weten, – normen & waarden en – houding & gedrag. Het spel wordt in 1,5 - 3 uur gespeeld en heeft na een inleiding vier delen: de vragen, de prioritering, de afronding en de nabespreking. Het doel van het spel is om met elkaar te praten over situaties die aandacht vragen in het werk en/of de werkomgeving. Door het gezamenlijk gesprek en het  toekennen van belangenprioriteit formuleren spelers gezamenlijk een gewenste vervolgstap. 

 . Meer info

Kosten:

Hierover kun je contact opnemen met: k.ham-meisner@tudelft.nl. 

Huisvestingskeuzemodel - Procesmodel voor mens- en organisatiegericht

Het Huisvestingskeuzemodel is ontwikkeld om een gezamenlijke bewustwording te creëren over het huisvestingsproces, besluitvorming te ondersteunen, communicatie te faciliteren en tussentijds te reflecteren op het proces en hiervan te leren voor vervolgstappen. Meer info

Het rapport is enkel te verkrijgen als pdf en kost 15 euro ex 21% BTW (studententarief 10 euro).

Kosten en Baten van werkplekinnovatie

Kosten en Baten van werkplekinnovatie is een definitie- en programmeringsstudie. Het boek ontleent zijn kracht aan het heldere, systematische en nog steeds actuele overzicht  van de diverse kosten en baten die spelen wanneer een organisatie overstapt op een innovatieve werkomgeving. Meer info

Het boek is verkrijgbaar in het Nederlands en in het Engels. Prijs: 40 euro exclusief BTW en verzendkosten. Studententarief 24 euro exclusief 6% BTW en verzendkosten.  

Effectieve implementatie van kantoorinnovatie

Literatuurstudie. Biedt vooral een overzicht van ideeën en modellen. Deze zullen de lezer steun en reflectie bieden bij het uitdenken van het eigen verandertraject. Het rapport biedt echter geen receptuur voor dé ideale aanpak. Meer info

Het rapport is enkel verkrijgbaar als pdf. Het rapport kost 20 euro exclusief 21% BTW. Studenten betalen 12 euro exclusief.

Gezondheidseffecten van (innovatieve) kantoren

Literatuurstudie. Innovatieve kantoorconcepten, zoals groepskantoren, concentratiewerkplekken, cocons, al dan niet gecombineerd met wisselwerkplekken, hebben een efficiëntere afstemming tussen kantoortaak en werkplek als doel. Uit onderzoek blijkt dat deze trend wisselende gevolgen heeft voor de gezondheid. Meer info

De onderzoeksrapportage is enkel verkrijgbaar als pdf en kost 20 euro exclusief 21% BTW. Studententarief 12,- exclusief btw.

Effecten van facilitybeleving op de gepercipieerde arbeidsproductiviteit

In dit onderzoek stond de vraag centraal wat de invloed is van de facilitybeleving van werknemers in kantoren op hun gepercipieerde arbeidsproductiviteit, op zichzelf en in verhouding tot de invloed van de tevredenheid over de organisatie, de tevredenheid over het werk, en persoons- en functiekenmerken. Meer info

De onderzoeksrapportage is enkel digitaal verkrijgbaar en wordt geleverd samen met enkele artikelen die zijn verschenen naar aanleiding van het onderzoek en twee powerpoint presentaties van een wetenschappelijk debat naar aanleiding van de studie. Kosten: 20 euro exclusief 21% btw. Studententarief 12 euro exclusief 21% btw.

Kantoorinnovatie in economisch perspectief

Onderzoek overwegend gebaseerd op economische literatuur. De literatuur is systematisch doorgenomen rond verschillende probleemgebieden. Verder is er een conceptueel model ontwikkeld, waarin kantoorinnovatie vanuit een economisch perspectief kan worden bestudeerd. Meer info

Kosten: Het boek kost 40 euro exclusief 6% BTW en verzendkosten. Het studententarief is 24 euro exclusief BTW en verzendkosten. 

 

Publicaties van casestudies zijn soms op verzoek leverbaar of in te zien. U kunt hiervoor een verzoek indienen via info@cfb.nl .