Center for People and Buildings

U bent hier: >Disclaimer

Disclaimer

De website is samengesteld door Stichting kenniscentrum Center for People and Buildings (hierna: CfPB), statutair gevestigd te Delft (2628 CS) en kantoorhoudend aan de van der Burghweg 1 te Delft. CfPB is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27198777. Overige contactgegevens zijn:  telefoon: + 31 (0)15 2781271 ; email: info@cfpb.nl

De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Echter, de website dient slechts voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website ontleend worden en het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. CfPB garandeert niet dat de website virusvrij is of zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. CfPB kan de inhoud van de websites, met inbegrip van de bepalingen van deze voorwaarden, te allen tijde wijzigen. Verder kan de website links bevatten naar websites van derden. Deze links worden zo zorgvuldig mogelijk geselecteerd. CfPB kan echter niet instaan  voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden, en voor de courantheid van de links.

De website mag slechts voor rechtmatig gebruik worden aangewend, op een manier die op geen enkele wijze (i) CfPB kan schaden of (ii) inbreuk maakt op de rechten en het gebruiksgenot van derden.

CfPB aanvaardt geen aansprakelijkheid – uit welke hoofde dan ook – voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de werking van en/of het gebruik van (informatie op) de website. Op de website alsmede op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.