Center for People and Buildings

You are here: >>Daglicht belangrijk in werkruimtes

Daglicht belangrijk in werkruimtes

6 july 2022

Het Nederlands Normalisatie Instituut NEN publiceerde onlangs een Praktijkrichtlijn 'Daglicht in gebouwen'. Data van onder meer het CfPB leert dat een goed daglichtniveau in de werkomgeving een positief effect heeft op gebruikers.

De zojuist gepubliceerde NPR 4057 ‘Daglicht in gebouwen – Toelichting op NEN-EN 17037’ biedt architecten, lichtontwerpers en andere vormgevers van de werkruimte een methode waarmee de kwaliteit van daglicht in de binnenruimte bepaald kan worden.

Belangrijk

Dat daglicht een belangrijk component vormt van een goede binnenruimte blijkt uit diverse onderzoeken. Zo toont onze eigen empirische data aan dat licht een grote rol speelt in de tevredenheid die gebruikers ervaren over de werkomgeving (zie onderstaande afbeelding).


(Bron: Center for People and Buildings)

Wetenschappelijke studies

Ook in de veelgelezen literature review van Susanne Colenberg (toen nog werkzaam bij het CfPB), Tuuli Jylhä (TU Delft) en Monique Arkesteijn (TU Delft) is er aandacht voor de invloed van licht in de werkomgeving. In de speciale samenvatting die Colenberg en Jylhä maakten voor het CfPB staat onder meer te lezen dat wetenschappelijk studies naar de gezondheidseffecten van licht op de werkplek laten zien dat de hoeveelheid daglicht op de werkplek de slaapkwaliteit bevordert.  

Contactperson

Henk-Jan Hoekjen

Henk-Jan Hoekjen

Researcher / PhD Philosophy / MA History