Center for People and Buildings

You are here: >>Iedereen vrij! Allemaal blij? | Terugblik CfPB...

Iedereen vrij! Allemaal blij? | Terugblik CfPB Jaarcongres 2023

7 september 2023

Iedereen vrij! Allemaal blij? | Terugblik CfPB Jaarcongres 2023

De effecten van hybride werken op de langere termijn verdienen meer aandacht. Individuele medewerkers profiteren weliswaar van de korte termijnvoordelen van hybride werken, maar op de langere termijn gaan organisaties – wanneer er geen beleid gevoerd wordt – nadelen ondervinden. Dat was de belangrijkste take away van het CfPB Jaarcongres 2023 dat wij donderdag 31 augustus organiseerden in Villa Jongerius in Utrecht.

Onder de titel ‘Iedereen vrij! Allemaal blij?’ deelden wij als kennis- en onderzoekscentrum onder meer de onderzoeksresultaten uit het collectieve programma Werk in Transitie, dat in 2022 werd opgezet in samenwerking met TU Delft en TU Eindhoven. Meer dan honderd deelnemers kregen in Utrecht de laatste stand van kennis gepresenteerd op het terrein van hybride werken. Daarbij was volop ruimte voor discussie en uitwisseling. In plenaire sessies, workshops en een afsluitende paneldiscussie kwam een diversiteit aan thema’s aan de orde, waaronder de kwaliteit van werk in dit hybride tijdperk, de invloed van leeftijd op de waardering van hybride werken, en de bezettingsgraad in kantoren. Ook was er aandacht voor toegenomen autonomie van kenniswerkers en de wijze waarop organisaties hiermee om moeten gaan.

Wol

Tijdens het congres werd duidelijk dat de invoering van hybride werken organisaties voor ingewikkelde vraagstukken stelt. Het meest aanschouwelijk kwam dit naar voren tijdens de presentatie van CfPB-directeur Jacqueline Schlangen. “Het is belangrijk om alle keuzes over werkplek en werktijd af te stemmen met je leidinggevende en je collega’s. Maar hoe doe je dat?” Zij vroeg de aanwezigen om bolletjes wol naar elkaar te gooien, waarbij de wollen draden de communicatielijnen binnen een organisatie representeerden. Tot grote hilariteit van de aanwezigen - die zelf allen dagelijks actief zijn binnen de vakgebieden HR, FM, ICT of een bestuurlijke rol vervullen - veranderde de plenaire zaal in korte tijd in een onontwarbare kluwen wol. “Zo simpel is het dus nog niet, dat afstemmen met je leidinggevende en al je collega’s”, concludeerde Schlangen met instemming van de zaal. Het afstemmen van het werk met collega’s is belangrijk, zo komt naar voren uit de eerste onderzoeksresultaten uit Werk in Transitie. Door het maken van goede afspraken kan de belangrijke sociale verbinding in stand blijven.

Inspirerende dag

In de verschillende parallelsessies en tijdens de paneldiscussie werden de vele haken en ogen van hybride werken verder uitgeplozen. In de leerzame bijdrage van TU Eindhoven-onderzoekers Rianne Appel-Meulenbroek en Lisanne Bergefurt was er aandacht voor de manier waarop de invoering van hybride werken gebruikt kan worden om een aantal issues op de werkvloer – bijvoorbeeld met betrekking tot de gezondheid van werknemers – fundamenteel aan te pakken. En in de parallelsessies met actieve workshopelementen konden de vele deelnemers hun eigen praktijkervaringen met elkaar delen. Het leverde een inspirerende dag op, waar voor velen duidelijk werd dat de invoering van hybride werken alleen succesvol kan plaatsvinden wanneer betrokkenen zich serieus verdiepen in een waaier aan aspecten. “Binnen ons collectieve onderzoeksprogramma Werk in Transitie gaan wij samen met TU Delft en TU Eindhoven én alle deelnemende organisaties de komende jaren die relevante aspecten verder verkennen en delen,” belooft Jacqueline Schlangen.

Publicatie + Deelname Werk in Transitie

De informatie voorvloeiende uit de onderzoeken van het CfPB in 2023, die deels al gepresenteerd werden tijdens het CfPB Jaarcongres, wordt in januari 2024 in de vorm van een uitgebreid jaarrapport gedeeld op onze website. Alle organisaties met kenniswerkers zijn welkom om deel te nemen aan het meerjarige programma Werk in Transitie om zodoende alle onderdelen van (hybride) werken ten aanzien van mens en werkomgeving in kaart te brengen voor zowel de eigen organisatie als in een benchmark. Binnen dit programma worden bovendien minstens vier Kenniskringen per jaar georganiseerd. Uitgangspunt voor deze bijeenkomsten is steeds een centraal thema. Bezoekers kunnen de laatste onderzoeksresultaten aftappen en eigen ervaringen delen. De goedbezochte sessies zijn verdiepende bijeenkomsten die concrete handvatten bieden bij het oplossen van de uitdagingen die organisaties ervaren bij het implementeren van hybride werken. De eerstvolgende Kenniskring-bijeenkomst vindt plaats op 22 september in Amsterdam. 

Paneldiscussie. Vlnr: Jacqueline Schlangen (Directeur CfPB), Silvia Schikhof (Ministerie van Justitie en Veiligheid), Rianne Appel-Meulenbroek (TU Eindhoven), Wouter Smit (Hogeschool Amsterdam) en Juriaan van Meel (Voorzitter van het bestuur van CfPB en oprichter BriefBuilder).

Contactperson

Barbara van Baarsel

Barbara van Baarsel

Marketing Communications / Int. Journalistiek