Center for People and Buildings

You are here: >>Op kantoor een belcel: wel of geen goed idee?

Op kantoor een belcel: wel of geen goed idee?

15 june 2023

Op kantoor een belcel: wel of geen goed idee?

Binnen de Rijksoverheid lopen meerdere pilots rondom hybride werken, we noemen ze ook wel Living Labs. Een onderdeel binnen enkele pilots is het plaatsen of creëren van afgesloten plekken om te kunnen (video)bellen, de zogenaamde belcellen. Zeker in deze tijd - waarin werk in transitie is - zijn eenvoudige aanpassingen die de werkomgeving verbeteren aantrekkelijk. Het CfPB kijkt mee naar de ervaringen in de praktijk.

Het plaatsen van belcellen biedt flexibiliteit in de meer open werkomgevingen die de laatste jaren veelal zijn gerealiseerd in kantoorgebouwen. Een afgesloten plekje om je terug te trekken voor een online overleg of een telefoongesprek wordt als prettig ervaren. Maar, wat vinden werknemers nog meer van de belcel? 

Dit leren we tot nu toe van de Living Labs bij de Rijksoverheid 

  1. Veel werknemers zijn tevreden over belcellen. Een belcel lijkt een goede oplossing maar niet iedereen gebruikt hem. Er is ook nog veel telefonisch overleg in de open werkomgeving.
  2. Kleine belcellen met veel glas vinden werknemers niet prettig. Ze vinden ze te klein, ze bieden te weinig privacy en werknemers voelen zich bekeken.
  3. Aandacht voor plaatsing van de belcel is nodig: kun je meekijken op het scherm van anderen vanuit de belcel of kijken anderen op jouw beeldscherm mee? Is er rugdekking en kun je bellen zonder je bekeken te voelen?
  4. Akoestiek en geluidsoverdracht zijn bespreekpunten: is het praten van de ander hoorbaar of verstaanbaar?
  5. Belcellen voor twee personen worden over het algemeen zeer weinig tot niet gebruikt. Als meerdere mensen aan een online/telefoongesprek deelnemen, bellen werknemers vooral vanuit een overlegruimte.

Een heel ander aandachtspunt dat we tegenkwamen is veiligheid. Het gaat dan niet om het vraagstuk of iemand zich in de belcel zelf veilig voelt maar om veiligheidseisen. Vragen in dat kader zijn: kan iemand in een belcel het brandalarm horen? Is er voldoende ventilatie en goede luchtkwaliteit in de belcel? Is aansluiting op de sprinklerinstallatie nodig? Vanuit dit gezichtspunt kan een gemakkelijk en flexibel te realiseren element als een belcel opeens in een bouwkundig vraagstuk veranderen.

In volgende berichten vertellen we je meer over de pilots en bevindingen uit de proeftuinen van de Rijksoverheid. Wil je weten hoe je een pilot in jouw eigen werkomgeving kunt uitvoeren, lees dan verder op onze website

Contactperson

Mathilda du Preez

Mathilda du Preez

PhD Environmental Psychology