Center for People and Buildings

You are here: >>Wat heeft hybride werken met een tuindorp te ma...

Wat heeft hybride werken met een tuindorp te maken?

14 march 2023

Wat heeft hybride werken met een tuindorp te maken?

Rond 1900 realiseerden industriële bedrijven tuindorpen om de gezondheid en kwaliteit van het leven van hun arbeiders te bevorderen. Heijplaat in Rotterdam, Philipsdorp in Eindhoven en Agnetapark in Delft zijn daar voorbeelden van. 

Ook nu staat gezondheid hoog op de agenda van werkgevers. Ongezonde werknemers zijn immers duur. Dus zoeken we naar een goede en gezonde werkomgeving voor iedereen. Is hybride werken het antwoord, het nieuwe tuindorp?

Hybride werken biedt flexibiliteit, autonomie en een goede werk-privébalans. Maar, er zijn ook nadelen. Denk aan onder andere de gevolgen van het vele zitten, fysieke afstand tot je collega’s en technostress.

Bewustzijn is cruciaal

CfPB-onderzoekers Dennis La Brijn en Maaike Niekel deelden vanmorgen tijdens Workplace Xperience kansen en risico’s voor de gezondheid in het kader van hybride werken. Wat hen betreft kan hybride werken het nieuwe tuindorp zijn, maar is bewustzijn cruciaal:

“De fabrieken bouwden wijken voor arbeiders – ze keken daarin verder dan alleen de woning. Ze hadden ook oog voor goede voorzieningen, zoals een basisschool en een badhuis, gebouwd in een dorps karakter. Alles om de kwaliteit van leven en gezondheid te bevorderen. Hierin ligt ook een kans voor hybride werken: kijk daarvoor naar het grotere plaatje. Werkomgeving, faciliteiten en de bredere context waarin hybride werken bestaat.”

Kenniskring | Werk in Transitie

De Kenniskring* van 10 februari jl. stond in het teken van het thema gezondheid in relatie tot hybride werken. Lees hier het korte verslag. Een publicatie over dit thema volgt heel binnenkort. 


* Vier keer per jaar organiseren we Kenniskringen voor kennisuitwisseling op diverse niveaus, gericht op de integrale aanpak van hybride werken. Er is aandacht voor vraagstukken op het gebied van HR, FM, IT en CRE. Deelnemers aan het collectieve programma Werk in Transitie mogen een onbeperkt aantal mensen laten deelnemen aan de activiteiten die binnen het programma worden georganiseerd, waaronder de Kenniskringen. 

Wil je daar meer over weten? Neem dan contact op met  Jacqueline Schlangen.

Contactperson

Barbara van Baarsel

Barbara van Baarsel

Marketing Communications / Int. Journalistiek