Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Aanpak leegstand kantoren: wat wil de eindgebru...

Aanpak leegstand kantoren: wat wil de eindgebruiker?

12 juni 2013

Aanpak leegstand kantoren: wat wil de eindgebruiker?

Om de leegstand van kantoren terug te dringen is het van belang om vraag en aanbod van kantoren beter op elkaar af te stemmen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Eindgebruikers van vastgoed vinden dat beleggers en ontwikkelaars niet luisteren naar hun wensen en behoeften. Aanbieders van vastgoed geven aan dat eindgebruikers niet weten wat ze willen (Corenet lagerhuisdebat, november 2012)

Werkgroep

Dit was voor CoreNet en FMN aanleiding om een werkgroep te starten die de eisen, die eindgebruikers stellen aan hun huisvesting, in kaart gaat brengen. Ruim 20 deskundigen uit de (advies)praktijk en de onderzoekswereld leveren hier een bijdrage aan, waaronder collega Theo van der Voordt. Onlangs verscheen de samenvatting van de verkennende fase.

Dat leverde onder andere de volgende beelden op:

  • Dé eindgebruiker bestaat niet. Er zijn verschillende segmenten te onderscheiden, en ook daarbinnen geldt dat bijna elke situatie uniek is en om maatwerk vraagt. Dit maakt de opgave er niet makkelijker op.
  • De dynamiek in organisaties is toegenomen. Dat vraagt om meer adaptief vermogen en flexibelere huisvesting.
  • De kantorenmarkt is sterk in beweging. Medewerkers werken steeds meer plaats- en tijdonafhankelijk. De kantoorbehoefte per medewerker neemt af.
  • Kantoorgebruikers zoeken oplossingen binnen de bestaande voorraad. Nieuwbouw is de laatste optie. Bereikbaarheid blijft het belangrijkste selectiecriterium.
  • Eindgebruikers/huurders willen een compleet pakket. Met inzicht in Total Cost of Occupancy en niet alleen de ‘kale’ huurprijs.
  • Er is toenemende vraag naar efficiënte multi-tenantconcepten, maar wel met ruimte voor eigen identiteit.

Klik hier voor de hele samenvatting.

Vervolg

Ambitie is om deze inventarisatie van gebruikerswensen tweejaarlijks te herhalen. Daarnaast is het streven om thema’s (duurzaamheid, representativiteit, flexibiliteit etc.)  verder uit de diepen. Hoe dat zijn beslag gaat krijgen hangt mede af van interesse bij marktpartijen om het onderzoek te sponsoren.