Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Als kantoren door vrouwen waren ontworpen ...

Als kantoren door vrouwen waren ontworpen ...

13 augustus 2012

Als kantoren door vrouwen waren ontworpen ...

In een veranderende wereld waar meer vrouwen aan het werk gaan en ook hogere posities innemen, bestaat de kans dat voorkeuren voor inrichting en kwaliteiten van een kantoorgebouw anders zijn. Het blijkt dat vrouwen over een groot aantal aspecten in de werkomgeving kritischer zijn dan mannen, ze zijn meer ontevreden over zaken als de mogelijkheden voor communicatie en sociale interactie, het binnenklimaat en de mogelijkheden om buiten het eigen kantoor te werken. Mannen zijn minder te spreken over het archief en de opslagmogelijkheden en over de ICT. Komt deze kritischere houding van vrouwen omdat de kantooromgeving niet aansluit op hun wensen? Daar lijkt het vanuit analyses* niet op. Hoewel vrouwen kritischer zijn, hechten ze belang aan dezelfde aspecten als mannen. Functionaliteit en comfort van de werkplek, de bereikbaarheid van het gebouw, concentratiemogelijkheden, communicatiemogelijkheden en het binnenklimaat worden door beide sexen het meest genoemd. Hoewel de volgorde in de top 5 licht verschilt, lijken we toch geen compleet andere kantoren te hoeven ontwerpen met het toenemende aantal vrouwen op de werkvloer!

Als het kantoor echter door een vrouw was ontworpen dan zou ze in ieder geval het klimaat wel anders inregelen!!!

Top 5: wat vinden mannen van belang Top 5 Wat vinden vrouwen van belang
Functionaliteit en comfort van de werkplek (49,7%) Functionaliteit en comfort van de werkplek (52,3%)
Bereikbaarheid van het gebouw (36,1%) Binnenklimaat (35,3%)
Concentratiemogelijkheden (33,9%) Bereikbaarheid van het gebouw (32,2%)
Binnenklimaat (25,5%) Concentratiemogelijkheden (28,6%)
Communicatiemogelijkheden en sociale interactie (22,0%) Communicatiemogelijkheden en sociale interactie (24,4%)

 * De analyses zijn gebaseerd op de CfPB database Werkomgevingsdiagnose (ruim 15.000 respondenten, peildatum augustus 2012)