Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Beelden van de Rijkswerkplek

Beelden van de Rijkswerkplek

23 oktober 2009

Onder deze titel presenteerde het CfPB op een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties georganiseerde werkconferentie een concept Kaderstelling Rijkswerkplek, Corporate Standard 2010. In een intensief onderzoek- en ontwikkelproces is met het Huisvestingskeuzemodel (HK model) als methode een concept resultaat tot stand gebracht. De werkconferentie werd druk bezocht. Het doel was om commentaren te verzamelen en ideeën uit te wisselen over het besluitvormings- en implementatieproces. In de komende weken zullen de verzamelde commentaren worden verwerkt. Hierna zal het Ministerie van BZK het resultaat in de besluitvorming inbrengen.

Good practices toegankelijk maken

In de tussentijd wordt  - ook met het HK model - een vijftal huisvestingsprojecten gedocumenteerd. Met deze actie wordt een flinke start gemaakt om good practices toegankelijk te maken, anders dan via bedrijfsbezoeken. Bij de selectie van de te documenteren projecten is gekeken naar het vernieuwende karakter van deze projecten. In de database wordt een relatie gelegd tussen ambities en doelstellingen van de betreffende organisatie en het gekozen werkplekconcept inclusief de uitwerking daarvan in een aanzienlijke hoeveelheid details. De database biedt te gelegener tijd de mogelijkheid om bij de start van een huisvestingsproject doelstellingen en combinaties van oplossingen vooraf te verkennen.