Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Belangrijke stap gezet in ontwikkeling Fysieke...

Belangrijke stap gezet in ontwikkeling Fysieke Werkomgeving Rijk

23 februari 2015

Belangrijke stap gezet in ontwikkeling Fysieke Werkomgeving Rijk

Onlangs is het kader Fysieke Werkomgeving Rijk – Kwaliteit vastgesteld. Een bijzonder moment. Niet eerder is de functionaliteit van kantoorgebouwen zo ver uitgeschreven en zo breed vastgesteld. Het kader bestaat uit 114 functionele kwaliteiten en geldt vanaf nu als handreiking  bij de verbouw, renovatie en nieuwbouw van alle rijkskantoren.

Ambities
De kaderstelling richt zich op de voorkant van het huisvestingsproces. Een belangrijke ambitie van de kaderstelling is het vereenvoudigen van de voorbereiding van (ver)bouwprojecten. Het kader komt van pas in de beleidsvoorbereidende, de initiatief- en de specificatiefase van het huisvestingsproces door het leveren van instrumentarium en kaders daarvoor.  

Een andere belangrijke ambitie is meer uniformiteit in de rijkshuisvesting. Daarbij gelden de
hoofddoelstellingen efficiëntie en aantrekkelijkheid. Hiervoor wordt het concept van de activiteitgerelateerde werkomgeving in combinatie met tijd- en plaatsonafhankelijk werken gehanteerd. Door te werken met een flexfactor van 0,7 of 0,9, dit afhankelijk van het gebouw, wil het Rijk op termijn een gemiddelde bezettingsgraad van 75% realiseren.  

Bijdrage CfPB
Het CfPB is vanaf 2009 betrokken bij de ontwikkeling van de Fysieke Werkomgeving Rijk. Hierbij heeft het CfPB de rol van expertise-inbrenger, onderzoeker en ondersteuner van het OBR FWR team van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in nauwe samenwerking met vele partijen waaronder het Rijksvastgoedbedrijf, FM Haaglanden en de facilitaire diensten van de Belastingdienst en Rijkswaterstaat. In 2011 resulteerde dat in het vaststellen van de uitgangspunten voor de rijkswerkomgeving in de Corporate Standard Fysieke Werkomgeving Rijk. In de daaropvolgende jaren zijn deelstudies verricht naar de basiswerkplekkenmix voor rijkskantoren en naar ruimtenormen voor vergaderen.  

Klik hier voor de onderzoeksrapportage.