Center for People and Buildings

U bent hier: >>>België goed bezig

België goed bezig

16 september 2015

België goed bezig

We doen in ons land vaak wat smalend over onze zuiderburen. Leuk taaltje wel, maar erg snugger zijn die Belgen toch niet. Deze dikke-nekken-houding wordt in deze nieuwsflits gecorrigeerd en noopt tot de nodige bescheidenheid. Zo lijkt het er bijvoorbeeld op dat men in België de invoering van werkplekinnovatie door de bank genomen verstandiger aanpakt dan in ons land.

Dollartekens

In Nederland zijn we als een razende met werkplekinnovatie aan de gang. Vaak met dollartekens voor de ogen van alle mogelijke besparingen op de huisvestingslasten. Die worden vaak ook in meer of mindere mate gehaald. En verder zien we dan wel welke consequenties het nog meer heeft. Veel energie steken in het goed laten landen van de verandering doen we ook niet. Deze pats-boem-klaar aanpak heeft tot gevolg dat de resultaten nogal eens tegenvallen.

Trager maar beter

In België verloopt de adaptatie van werkplekinnovatie naar onze indruk doordachter. Zo zijn er meer websites die een genuanceerd beeld schetsen van Het Nieuwe Werken en werkplekinnovatie (tegen bij ons vooral promotie-sites). Verder valt het op dat de overheid en de vakbonden zich meer met het onderwerp bemoeien. Zo publiceerde de Stichting Innovatie en Arbeid bijvoorbeeld het uitvoerige en zeer lezenswaardige rapport 'Wat als we nieuw gaan werken’. In België lijkt men meer te kiezen voor strategische werkplekinnovatie en een integrale benadering (bijvoorbeeld via de principes van de sociotechniek) en lijkt men meer aandacht te besteden aan het implementatietraject.

Belgische case study

Anton Maes, vriend van het CfPB, geeft in zijn case study een goed beeld van de Belgische benadering. Het betreft de invoering van een innovatieve arbeidsorganisatie in de context van strategische werkplekontwikkeling bij Diageo, een wereldspeler op de markt van alcoholische dranken. De case study beschrijft de transitie van een kleurloos cellenkantoor, volgens de CEO ‘an russian army hospital’, naar een modern combi-kantoor met allure. Dit ingebed in een strategieverschuiving waarbij is ingezet op meer zelfsturing en integratie van de afdelingen sales en marketing. Klik hier voor het artikel.

Tenslotte

Natuurlijk chargeren we wat in deze nieuwsflits. Er zijn zeker ook organisaties in Nederland die werkplekinnovatie slim inzetten en invoeren. En er zullen beslist Belgische organisaties zijn die opteren voor de kort-door-de-bocht benadering. Maar dat laat onverlet dat we voor wat betreft het invoeren van werkplekinnovatie het nodige kunnen opsteken van onze zuiderburen.