Center for People and Buildings

U bent hier: >>>'Blauwdrukdenken' geen oplossing bij invoering...

'Blauwdrukdenken' geen oplossing bij invoering hybride werken

7 september 2021

'Blauwdrukdenken' geen oplossing bij invoering hybride werken

Op het juristenplatform Mr. werd onlangs een artikel gepubliceerd over ‘werken na corona’. Voormalig CfPB-directeur Wim Pullen waarschuwt in het artikel voor ‘blauwdrukdenken’ bij de invoering van hybride werken.

Mr. profileert zich als hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten.

Ook in de juridische wereld gonst het momenteel over ‘hybride werken’, reden voor de redactie om rondvraag te doen in de juridische wereld over de implementatie van deze nieuwe vorm van werken. Behalve juristen raadpleegt de redactie in het artikel ook Wim Pullen.

De voormalige CfPB-directeur - per 1 september 2021 opgevolgd door Jacqueline Schlangen - stelt in het artikel dat het belangrijk is een open blik te houden bij het invoeren van hybride werkarrangementen. ”Ik zie bij veel organisaties nog blauwdrukdenken: we gaan twee dagen thuis werken en drie dagen op kantoor. Je kunt er ook voor kiezen om iemand in principe thuis te laten werken tot het moment dat zich weer een project aandient waarvoor meer persoonlijk contact nodig is. Dan gaat deze persoon weer tijdelijk iedere dag naar kantoor.”

Organisaties moeten volgens Wim Pullen goed nadenken over hun waarden en basisprincipes. “Als je deze expliciet krijgt, dan kun je ze vertalen in hoe je het beste met elkaar kunt samenwerken. Je moet elkaar de ruimte geven om nieuwe dingen te ontdekken, waarbij je hetgeen niet goed werkt laat vallen en laat bloeien wat wel werkt.”

Het gehele artikel is hier te lezen.

Contactpersoon

Henk-Jan Hoekjen

Henk-Jan Hoekjen

Researcher / PhD Philosophy / MA History