Center for People and Buildings

U bent hier: >>>CfPB Indicator 2010 bekend

CfPB Indicator 2010 bekend

21 januari 2010

Ieder jaar wordt op basis van de gedane WODI-onderzoeken een CfPB Indicator berekend. Deze CfPB Indicator is een referentiewaarde van de gemiddelde tevredenheid en ontevredenheid over negentien verschillende werkomgevingaspecten. De CfPB Indicator 2010 is berekend vanuit 40 casestudies (bij dertien verschillende organisaties) die door het CfPB zijn uitgevoerd in 2007, 2008 en 2009.

Met deze referentiewaarde kunnen organisaties een scherper beeld krijgen van de sterke en minder sterke kanten van de eigen werkomgeving. Organisaties kunnen zich vergelijken met de CfPB Indicator 2010, maar ook met bijvoorbeeld de bovengemiddeld scorende organisaties of met organisaties met vergelijkbare kantoorconcepten (bijvoorbeeld innovatieve of juist traditionele kantoren).

Persbericht: klik hier

Voor meer informatie over de WODI Toolkit klik hier.