Center for People and Buildings

U bent hier: >>>CfPB ontwikkelt monitoring-instrument voor pilo...

CfPB ontwikkelt monitoring-instrument voor pilots hybride werken

24 februari 2022

CfPB ontwikkelt monitoring-instrument voor pilots hybride werken

Op dit moment vinden er bij vele kantoorhoudende organisaties pilots plaats op het gebied van hybride werken. Maar wat meet je daarbij precies? En op basis waarvan kun je na afloop van de pilot steekhoudende conclusies trekken? Op verzoek van een viertal grote kantoorhoudende organisaties ontwikkelt het CfPB momenteel een speciaal monitoring-instrument op het gebied van hybride werken.

De term ‘hybride werken’ heeft het laatste jaar een hoge vlucht genomen. Tal van organisaties – waaronder de Rijksoverheid – nemen hybride werken als uitgangspunt voor het te ontwikkelen nieuwe huisvestingsbeleid. Momenteel worden op verschillende plekken in ons land pilots uitgevoerd.

Bij een pilot is het van belang dat je van tevoren weet wat je doelen zijn. Bovendien moet je vaststellen wat je precies wilt meten. Het CfPB is onlangs door verschillende organisaties gevraagd om een bijdrage te leveren aan de monitoring van pilots op het gebied van hybride werken. Daarom ontwikkelen we een gevalideerd en eenduidig monitoring-instrument, dat kan worden ingezet bij pilots op het gebied van hybride werken.

Op die manier willen we als hét kenniscentrum op het gebied van mens, werk en werkomgeving een bijdrage leveren aan een succesvolle en afgewogen implementatie van hybride werkvormen.

Overigens hebben we gedurende de afgelopen periode in samenwerking met TU Delft en TU Eindhoven ook hard gewerkt aan het opzetten van een nieuw onderzoeksprogramma op het gebied van hybride werken. Onder de titel ‘Werk in Transitie’ gaan we gedurende drie jaar diepgaand onderzoek doen naar de wijze waarop hybride werken optimaal kan worden ingevoerd. Werk in Transitie gaat dit voorjaar van start. Kantoorhoudende organisaties kunnen zich aanmelden voor deelname aan dit onderzoeksprogramma.  

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management