Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Collega's, best belangrijk

Collega's, best belangrijk

7 april 2022

Collega's, best belangrijk

Het is vandaag, donderdag 7 april, Nationale Collegadag. De verleiding is groot om een beetje te grinniken om het initiatief van arbeidsbemiddelaar Olympia en reclamebureau Everybody Likes Penguins. Er is tegenwoordig ook overal een themadag voor... Maar toch is het geen gek initiatief. Collega's zijn namelijk best belangrijk, zeker in tijden van toenemende hybridisering.

Het is bepaald geen nieuws; hybride werken is sterk in opkomst. En als je de vele berichten mag geloven gaat het bij de implementatie van deze nieuwe vorm van werken vooral om de 'spulletjes'. “We merken dat de grootste uitdaging ligt in het faciliteren van de juiste werkomgeving die aansluit bij de veranderende behoeftes van de werknemers”, las ik gisteren ergens. 

Maar klopt dit wel? Natuurlijk zijn spullen belangrijk. Een goed Teamsoverleg kan alleen plaatsvinden wanneer je een goede laptop/pc en internetverbinding hebt. Een ergonomische stoel kan zeker helpen bij het voorkomen van lichamelijke klachten. Enzovoort. Maar ligt hierin werkelijk de grootste uitdaging? Wanneer we de ervaringen uit het verleden - en de wetenschappelijke literatuur - op het gebied van nieuwe werkvormen bekijken luidt het antwoord 'nee'. De echte uitdaging zit hem veel meer in de sociale component. Wie zich slechts blind staart op de spullen veronachtzaamt de mens. 

We zagen het onder meer in de uitkomsten van ons onderzoek We Werken Thuis.  Het grootste struikelblok bij thuiswerken vormden níet zozeer 'de spulletjes' - die lieten zich relatief snel en eenvoudig regelen - maar het ervaren gebrek aan sociale contacten. Collega's zijn blijkbaar niet alleen nodig om het werk uit te voeren, maar vooral ook om een gevoel van gemeenschappelijkheid te ervaren. Wie de sociale component vergeet zou bij de invoering van hybride werken wel eens van een koude kermis kunnen thuiskomen. Daarom is de Nationale Collegadag bij nader inzien toch wel een mooi initiatief. 

Dit alles betekent overigens niet dat we het antwoord op alle vragen rondom hybride werken al hebben. Wie eerlijk is over de complexe materie, moet toegeven dat we ons met hybride werken op grotendeels onbekend terrein begeven. Op dit moment is onduidelijk of al onze veronderstellingen - op materieel én psychologisch terrein - eigenlijk wel kloppen. Om meer duidelijkheid te scheppen ontwikkelen we als CfPB, samen met TU Delft en TU Eindhoven, het collectieve onderzoeksprogramma Werk in Transitie. Het doel is om organisaties duidelijkheid te bieden en handvatten te ontwikkelen op basis waarvan een verantwoorde implementatie van hybride werken mogelijk wordt.

 

 

 

Contactpersoon

Henk-Jan Hoekjen

Henk-Jan Hoekjen

Researcher / PhD Philosophy / MA History