Center for People and Buildings

U bent hier: >>Commando Landstrijdkrachten krijgt nieuwe huisv...

Commando Landstrijdkrachten krijgt nieuwe huisvesting

8 april 2009

Commando Landstrijdkrachten krijgt nieuwe huisvesting

Het Commando der Landstrijdkrachten zal gehuisvest worden in een deel van de vernieuwde Kromhout Kazerne in Utrecht. Momenteel wordt gewerkt aan de realisatie van dit omvangrijke project. De hoofdlijnen van het nieuwe ontwerp staan vast, een keuze voor het werkplekconcept kan echter door de gebruikers nog gemaakt worden.

Het CfPB werd gevraagd om de Commandant Landstrijdkrachten, Luitenant Generaal Bertholee, en zijn staf te informeren over de mogelijkheden en gevolgen van verschillende manieren van huisvesten.

Op 11 december 2008 vond er een bijeenkomst met alle betrokken commandanten en directeuren van het Commando Landstrijdkrachten plaats. Het voorlopig ontwerp, met haar randvoorwaarden en keuzemogelijkheden, toegelicht door de projectleider Technisch PPS[1] Kromhout, luitenant-kolonel Ruud Ubachs. Vervolgens hebben Wim Pullen en Maartje Maarleveld de heren door de ontwikkeling van de kantooromgeving geleid en de verschillen tussen kantooromgevingen qua gebruik en beleving geschetst. Aan de hand van twaalf stellingen zijn verschillende huisvestingsonderwerpen bediscussieerd. Zo werd plaats en tijd onafhankelijk werken vergeleken met de defensie techniek die bekend staat als distributed battlefield management en kwamen de werkwijze en de cultuur van de organisatie sterk in beeld. Onderwerpen liepen uiteen van de leegstand in kantoren en de personalisatie van kantoren tot de achterliggende redenen van beslissers bij besluitvorming. Het idee dat de werkplek de rol heeft van ‘een rustige haven’ na de spanning van een militaire uitzendingsoperatie is het overdenken waard.