Center for People and Buildings

U bent hier: >>>De gebruiker over duurzaamheid

De gebruiker over duurzaamheid

15 oktober 2009

Op 13 oktober vond een door ISS georganiseerd symposium 'One Planet Facilities' plaats. Sprekers waren Michel Pan (ISS), Jeroen van Schooten (vz BNA), prof Willem Vermeend en Wim Pullen. De thematiek balanceerde tussen duurzaamheid en de ontwikkeling van PPS. Wim Pullen verzorgde een lezing over het perspectief van de eindgebruiker op duurzaamheid.

Als eerste stelling probeerde Wim met o.a. een analyse van een week kranten lezen te laten zien hoe verwarrend het begrip duurzaamheid kan zijn voor de eindgebruiker. Als je er dan toch iets aan wilt doen kun je goede principes vinden in de studie van Arie de Geus. Zijn boek 'De levende onderneming' (The Living Company, 1997) biedt een viertal aanknopingspunten voor een lange levensduur van de organisatie. Deze vorm van duurzaamheid is ondermeer gekoppeld aan de noodzaak om als organisatie een sterke identiteit en samenhang te hebben en anderzijds om een behoudend financieel beleid te voeren. Deze twee punten gebruikte Wim om de CfPB visie te onderbouwen dat duurzaamheid aandacht voor mensen in de organisatie vergt en denken in levensduurkosten. Op beide terreinen werkt het CfPB aan gegevensverzameling (o.a. met het Werkomgevingsdiagnosinstrument) en aan modelontwikkeling (voor levensduurkosten met het rekenmodel PARAP).