Center for People and Buildings

U bent hier: >>>De meest belangrijke aspecten van de werkomgeving

De meest belangrijke aspecten van de werkomgeving

12 november 2008

De ruim 3400 respondenten waarmee onze WODI database is gevuld, hebben aangegeven welke drie aspecten van de werkomgeving zij het meest belangrijk vinden. Zij konden hierbij kiezen uit 17 omgevingsaspecten.

De WODI database is inmiddels flink gevuld. De resultaten die de afgelopen jaren bij verschillende organisaties zijn verzameld, zijn ondergebracht in één grote database. De gegevens in de database hebben onder andere betrekking op de tevredenheid over bijna 20 werkomgevingsaspecten, zoals de ‘functionaliteit en comfort van de werkplek’, ‘binnenklimaat, verlichting en akoestiek’ en ‘archief en opslagmogelijkheden’. Maar ook hebben we gegevens over de gepercipieerde arbeidsproductiviteit, overkoepelende rapportcijfers en het belang van de omgevingsaspecten.

Top 3

In deze nieuwsbrief lichten we de gegevens uit die we hebben verzameld over het belang van de omgevingsaspecten. Ruim 3400 medewerkers kozen ieder uit 17 omgevingsaspecten de drie aspecten die zij het meest belangrijk vinden in de werkomgeving. Als we de uitkomsten van verschillende organisaties met elkaar vergelijken, zien we dat de zes meest belangrijke aspecten altijd vrijwel dezelfde zijn. Zoals uit de figuur kan worden afgelezen, blijkt de functionaliteit en comfort van de werkplek voor de meeste respondenten één van de meest belangrijke aspecten van de werkomgeving. Ook vallen de aspecten ‘binnenklimaat, verlichting en akoestiek’ en ‘concentratiemogelijkheden’ binnen de algemene top 3. Juist relatief weinig respondenten vinden de aspecten ‘archief en opslagmogelijkheden’, ‘facilitaire diensten en beheer’ en ‘architectuur en uitstraling van het gebouw’ belangrijk.

De mate van belang is natuurlijk niet alleszeggend. Als we de uitkomsten van verschillende organisaties met elkaar vergelijken, zien we namelijk dat sommige aspecten pas belangrijk worden gevonden indien er problemen mee worden ervaren.

De database biedt behalve deze analyse overigens nog veel meer mogelijkheden voor verder onderzoek naar het belang van omgevingsaspecten. Een voorbeeld hiervan is het koppelen van het belang aan de tevredenheid, aangezien in de WODI ook naar de tevredenheid over de aspecten wordt gevraagd.