Center for People and Buildings

U bent hier: >>>De toekomst van werk: hoe ziet die eruit?

De toekomst van werk: hoe ziet die eruit?

24 november 2016

De toekomst van werk: hoe ziet die eruit?

Korte impressie van de slotconferentie van Futures Forum / Den Haag 22 november 2016

Hoe werken we in 2025? Wat vinden eindgebruikers belangrijk? Hoe kun je optimale ondersteuning bieden als ondersteunende bedrijfsfunctie: HRM, ICT of FM/RE?

Dit zijn de onderzoeksvragen waarmee onderzoekers van CfPB en Hospitality Group, gesteund door 12 grote bedrijfs- en overheidssponsors het afgelopen jaar aan de slag zijn geweest. Op 22 november kwamen hun vertegenwoordigers bij elkaar in de New World Campus (passende naam voor het oude Girokantoor in Den Haag) om met elkaar te luisteren naar de onderzoeksresultaten, reflecties daarop en te werken in een 'pre-design' workshop aan de interpretatie van de onderzoeksresultaten voor de eigen organisatie.

Thema's voor de nabije toekomst

De uitkomsten werden gepresenteerd aan de hand van 8 thema's: Veranderende aard van werk, adaptief vermogen vergroten, werk verplaatst zich naar de digitale omgeving, bevrijding van beklemmende structuren, self-employment en self-marketing, binden en boeien, toekomstige medewerkersbehoeften, het kantoor in een era van tijd, plaats en apparaatonafhankelijk werken.

Liever slim en lui?

Om te horen hoe organisaties inspelen op veranderingen werden de deelnemers opgewarmd door André Weimar, Directeur Inkoop-, Faciliteiten- en Huisvestingsbeleid Rijk (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Hij besprak o.a. de situatie dat ministeries gezamenlijk werken naar algemene rijkskantoren waar op termijn iedere rijksambtenaar kan werken, maar waar ook ketenpartners komen werken. Een collectieve aanpak om efficiënt om te gaan met schaarse middelen.

Daarna volgde een lezing van econoom prof (emeritus) Alfred Kleinknecht. Hij besprak in zijn analyse de relatie tussen productiviteitsgroei en de arbeidsmarkt. Een welkome lezing voor bijvoorbeeld de Facility Managers die naarstig op zoek zijn naar kennis over de invloed van huisvesting, diensten en middelen op toegevoegde waarde (per eenheid van arbeid per gewerkt uur). Deze laatste toevoeging is van belang omdat arbeidsproductiviteit zo gedefinieerd wordt. Zijn slotopmerking ging over hét dilemma in de markt. Kiezen we voor innovatie met banenverlies of voor beperkte economische groei maar met “veel handjes” aan de slag. Of wel "Wees liever slim en lui, dan dom en vlijtig", een uitsmijter om over na te denken. Meer lezen van prof Kleinknecht: www.alfredkleinknecht.nl

Wim Pullen, directeur CfPB gaf een uitgebreide toelichting op de onderzoeksresultaten die binnenkort in gedrukte vorm beschikbaar zijn, inclusief de achterliggende literatuurstudie.

Pre-design workshop

Een groot deel van de deelnemers aan de slotconferentie was eerder aan het werk gegaan met vier van de acht thema's. Met methoden en gedachtengoed uit de wereld van “service design thinking” werd disciplinegewijs, interdisciplinair en per organisatie gebrainstormd over een strategische agenda voor vernieuwing van visie, cultuur, ondersteuning. Dit leverde in kort tijd een schat aan beelden en oplossingen waarmee men vandaag direct verder kan.

NB: binnenkort wordt het verslag nog aangevuld met een samenvatting van de uitkomsten van de workshop.

Vertaalslag en lezingen

Voor sommige deelnemende organisaties is het project nog niet afgelopen en volgt nog een nader vertaalslag van de resultaten. De onderzoekers van CfPB en Hospitality Group gaan in de komende maanden de onderzoeksresultaten her en der presenteren. Met branchevereniging Facility Management Nederland (FMN) is de afspraak gemaakt dat dat bv gebeurt op het evenement Facility for Future, 18-20 januari 2017 (klik hier). Eerder is er voor de rijksoverheid een lezing bij de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid (1 december). In Brussel is er op 18 januari een lezing voor de Vlaamse Overheid.

Heeft u interesse in een lezing over de uitkomsten van het onderzoek? Bijvoorbeeld om intern de discussie over de toekomst van uw werkorganisatie aan te slingeren? Neem dan contact op met Wim Pullen.

Futures Forum slotconferentie 1 Futures Forum slotconferentie 3 Futures Forum slotconferentie 4 Futures Forum slotconferentie 5 Futures Forum slotconferentie 6 Futures Forum slotconferentie 7 Futures Forum slotconferentie 8 Futures Forum slotconferentie 9 Futures Forum slotconferentie 10 Futures Forum slotconferentie 11 Futures Forum slotconferentie 12 Futures Forum slotconferentie 13 Futures Forum slotconferentie 14 Futures Forum slotconferentie 15 Futures Forum slotconferentie 16