Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Deadline Dinsdag

Deadline Dinsdag

12 november 2019

Deadline Dinsdag

Bij het woord deadline begint menig hart sneller te kloppen. Sommige medewerkers vinden stress voor een deadline geen probleem, want het geeft ze extra energie en maakt prioritering eenvoudiger. Maar het kan ook de oorzaak zijn van veel frustratie en stress op de werkvloer. Tijdens de Week van de Werkstress wordt op Deadline Dinsdag geadviseerd gedurende  één dag tijdelijk de deadlines weg te doen om zo werknemers de ruimte te geven zelf hun dag in te delen en daarmee de vrijheid en flexibiliteit van de werknemers te bevorderen.

Waar komt de term deadline vandaan?

De term deadline werd voor het eerst gebruikt tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog. Gevangenissen waren toen slecht beveiligd en ontsnappingspogingen kwamen vaak voor. Een ‘deadline’, een eenvoudig te passeren houten omheining,  moest dit voorkomen. Gevangenen die hier overheen gingen werden zonder pardon dood geschoten.

In het werk interpreteren we de term deadline tegenwoordig anders, namelijk een tijdslimiet waarbinnen een taak of opdracht afgerond moet zijn. Zo’n tijdslimiet wordt door sommigen als benauwend ervaren. Te lang en te vaak stress ervaren voor een deadline kan leiden tot vermoeidheid en uiteindelijk vermindering van de werkplezier of verzuim. Er blijft dan altijd enige spanning, in plaats van één keer een piekinspanning.

Scherp door stress

 ‘Ik presteer beter als ik onder druk sta’, hoor je wel eens. Sommige mensen ervaren die piekinspanning als iets positiefs. Wetenschappelijk onderzoek toont ook aan dat stress helemaal zo slecht niet is. Uit een onderzoek van Berkeley University (uitgevoerd op ratten) is gebleken dat stressvolle situaties ons brein juist scherp houden en de prestaties verbeteren. Bij mensen lijkt het ook zo te werken. Het helpt je dus ook om te focussen tijdens het halen van een deadline.  Daarnaast biedt een deadline ook structuur. Iets wat veel mensen nodig hebben.

Structuurbehoefte, HNW en werkplekgebruik

De behoefte aan structuur zien wij terug zien in de fysieke werkomgeving. Sinds de invoering van ‘het nieuwe werken’ hebben medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun werk. Ze mogen bijvoorbeeld meer thuiswerken en hanteren flexibele werktijden. Mensen met een geringe behoefte aan structuur raken extra gemotiveerd door de vrijheid van het nieuwe werken. Maar lang niet iedereen is blij met deze invoering. Uit een onderzoek van Marjette Slijkhuis aan de Rijksuniversiteit Groningen (20102) blijkt dat medewerkers met een hoge behoefte aan structuur niet gemotiveerd raken door deze nieuwe manier van werken en hun creatieve prestaties nemen hierdoor niet toe. Voor deze groep wordt verondersteld dat de onzekerheid van werkplekconcepten waar de keuze gemaakt moet worden ‘waar ga ik vandaag mijn werk doen’? of ‘is er nog een werkplek als ik van een vergadering terugkom’? hen tot enige wanhoop kan drijven (Hoendervanger, 2018). En wat doe je dan? Boos worden, je werkplekwensen bijstellen, je baas aanspreken of naar huis vertrekken?

Een goede wens

De ervaring met deadlines en structuurbehoefte is persoonsafhankelijk. Sommige mensen leven juist op door deadlines, anderen ervaren daar juist stress door. Maar het kan zeker geen kwaad om vandaag even de deadlines weg te laten om te kijken wat dit met ons doet. En voor de zoekers naar een werkplek:  vandaag hopelijk niet te veel gedoe bij het vinden van die prettige plek. En dat op dinsdag, meestal de drukste dag op kantoor.

Een fijne Deadline Dinsdag toegewenst!