Center for People and Buildings

U bent hier: >>>European Facility Management Conference 2010 tr...

European Facility Management Conference 2010 trekt bijna 500 bezoekers!

10 juni 2010

European Facility Management Conference 2010 trekt bijna 500 bezoekers!

Op 1 en 2 juni vond in Madrid de jaarlijkse European Facility Management Conference plaats, deze keer in Madrid. Centraal thema was de Integration of Core Business and Facility Management. Het Center for People and Buildings was vertegenwoordigd door Theo van der Voordt. Samen met prof. Per Anker Jensen uit Denemarken gaf hij een presentatie over de Added Value of FM.

1=savings, 2=savings

Ook dit jaar waren er twee conferenties in één setting: de Business Conference en het Research Symposium. De vorig jaar door Wim Pullen als voorzitter van het scientific committee ingezette lijn om meer gezamenlijke sessies te organiseren tussen beide groepen is dit jaar doorgezet. Dit leverde interessante inzichten op. Veel aandacht ging uit naar sustainability en de rol van FM, FM innovaties, performance measurement, de toegevoegde waarde van FM, het nieuwe werken en de andere wensen en eisen van de jongere generaties X, Y en Z. Wat opviel was dat er nog steeds een gat zit tussen de praktijk en de in onderzoekskringen toenemende aandacht voor het niet alleen sturen op kostenreductie maar ook en vooral de baten van interventies in huisvesting en andere faciliteiten mee te wegen. In reactie op de vraag naar prioriteiten in zijn FM strategie kwam een van de praktijkmensen niet verder dan 1 = Savings, en 2 = Savings. Anderen in de zaal dachten hier heel anders over en wezen onder meer op het feit dat het merendeel van de operationele kosten van een organisatie uit personeelskosten bestaat. Voldoende reden om meer aandacht te besteden aan de effecten van faciliteiten en het management hiervan op bijvoorbeeld de arbeidsproductiviteit, het aantrekken en vasthouden van personeel en klanten, en het onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrenten.

Onderzoekers kraken harde noten

Voor en door onderzoekers werden soms harde noten gekraakt. Men stak de hand in eigen boezem: we zullen ons meer moeten verdiepen in de vragen waar de praktijk mee worstelt, hen beter bewust moeten maken over wat men niet weet en wat dat kan betekenen voor kansen en risico’s in de besluitvorming, en beter moeten communiceren over onze onderzoeksvragen, methoden, conclusies en aanbevelingen. Lees: we moeten vaker en beter met elkaar in gesprek. In deze lijn paste ook het pleidooi van Keith Alexander voor een meer holistische aanpak door toepassing van kwalitatieve methoden zoals action research en narratives: laat mensen hun eigen verhaal vertellen over hun werk en werkomgeving en de rol hierin van huisvesting en andere faciliteiten.

Bedrijfsleven vaak te ongeduldig

Tegelijkertijd werd duidelijk dat het bedrijfsleven meer open zou moeten staan voor de complexiteit van onderzoek, meer geduld moet opbrengen voordat de uitkomsten van onderzoek voldoende valide en betrouwbaar zijn om deze te kunnen toepassen, en de bereidheid moet hebben om vaker samen met onderzoekers op te trekken. De momenten tijdens de koffie en lunchpauzes boden in ieder geval gelegenheid om de indrukken over en weer van de presentaties en de lessen die hieruit te trekken zijn met elkaar te delen.

Voor meer informatie zie de joint paper van Per Anker Jensen en Theo van der Voordt en hun internationale werkgroep.