Center for People and Buildings

U bent hier: >>>FM-onderzoeksagenda voor de komende jaren

FM-onderzoeksagenda voor de komende jaren

13 mei 2009

Op 16 en 17 juni vindt de jaarlijkse European Facility Management Conference plaats in Amsterdam. Ter voorbereiding organiseert het CfPB met steun van FMN een aantal ronde tafelgesprekken, op zoek naar input voor FM-actiepunten en de onderzoeksagenda voor de komende vijf tot zeven jaar. Zes hoofdredacteuren van op FM georiënteerde bladen nemen deel aan de discussie.

In een artikel dat onlangs verscheen in de FMI doen Wim Pullen en Theo van der Voordt verslag van de eerste bevindingen. Met de vaststelling dat het voorspellen van ontwikkelingen een heikel punt is - wie had bijvoorbeeld tien jaar geleden in de gaten dat de mobiele telefoon zo’n vlucht zou nemen? – worden toch een scala aan onderwerpen genoemd:

  • De trend van operationeel naar meer strategisch zal zich voortzetten. Naast sturen op kostenreductie is (ook) het sturen op baten minstens zo belangrijk. Denken vanuit toegevoegde waarden van FM zal terrein winnen. FM-ers zullen meer als luis in de pels gaan opereren. Hier ligt een belangrijke taak voor de FM-opleidingen.
  • De nieuwe rol van de FM-er vraagt om de beschikbaarheid van betrouwbare en valide data over kosten en baten van FM-keuzes. Andere interessante punten voor verder onderzoek zijn de contextgevoeligheid van de rol en inbreng van FM (denk bijvoorbeeld aan de bedrijfscultuur), de vraag bij welke onderwerpen de directie en bij welke de FM-er aan het stuur zit, en het vinden van een goede balans tussen managen op basis van ratio en managen op basis van gevoel.
  • Duurzaamheid: daarbij vindt men het zaak om niet alleen aandacht te geven aan het aspect planet (ecologie) maar eveneens aan de aspecten people, profit en project (hoe organiseer je duurzaamheid).
  • Terugdringing van het woon-werkverkeer. Waarom komt dat zo langzaam van de grond? Waarom hebben managers zoveel moeite met het sturen op output? Wat doen businessopleidingen hieraan?
  • Toekomstgericht bouwen. Daaronder valt o.a. meer functie indifferent bouwen en meer rekening houden met de wensen en eisen van jonge mensen, de zogenaamde Einsteingeneratie.
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen, en dan vooral de vraag: Wat is dat nu eigenlijk?
  • Interactie met de omgeving. Welke mogelijkheden zijn er voor facility sharing? Zouden kantoorgebieden zich niet moeten transformeren tot multifunctionele gebieden, een soort bedrijvencampus met terugkeer van de integratie tussen wonen, werken en winkelen?

Interessante vergezichten. Op EFMC 2009 zal verder op deze en andere (mogelijke) trends worden ingegaan. We houden u op de hoogte.

Klik hier voor het volledige artikel.