Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Grootste struikelblokken hybride werken - 2

Grootste struikelblokken hybride werken - 2

29 augustus 2022

Grootste struikelblokken hybride werken - 2

Op 25 augustus vond een herhaling plaats van de kenniskring van 16 juni 2022. Tijdens de kenniskringen delen deelnemers hun praktijkervaringen met elkaar en formuleerden kennisvragen voor het onderzoeksprogramma ‘Werk in Transitie’. Ditmaal werden de grootste struikelblokken weer vastgelegd, en deze verschilden nauwelijks van de vorige keer. ‘Hoe realiseren we ‘verbinding’ binnen de organisatie?’, is over het algemeen genomen de meest prangende vraag. Daarnaast vragen deelnemers zich af welke gedragsverandering hybride werken vraagt, en hoe dit kan worden gerealiseerd. Ook de samenwerking met verschillende organisatieonderdelen, waaronder FM, ICT, HR, en communicatie, blijft een heikel punt. Een ander thema dat ook in de vorige sessie al werd genoemd is leiderschap.

Werk in Transitie

De Kenniskring-bijeenkomst werd georganiseerd in het kader van Werk in Transitie (WiT). Dit is een collectief onderzoeksprogramma op het gebied van hybride werken, opgezet door het CfPB, TU Delft en TU Eindhoven. Tijdens de interactieve Kenniskring-bijeenkomsten worden deelnemers bijgelicht over de voortgang van het programma, kunnen zij ervaringen uitwisselen en gezamenlijk relevante vragen formuleren die in het vervolg van het onderzoek worden geadresseerd.

Tijdens de Kenniskring-bijeenkomst benadrukte CfPB-directeur Jacqueline Schlangen dat het onderzoeksprogramma Werk in Transitie bedoeld is om deelnemende organisaties praktische en onmiddellijk toepasbare kennis te bieden. In dit kader lichtte zij de aanwezigen in over een nieuw ontwikkeld CfPB-instrument, waarmee lopende en nog op te zetten pilots op het gebied van hybride werken geanalyseerd en geëvalueerd kunnen worden. “Daarnaast bestaat het onderzoek uit een digitale vragenlijst, verdiepende onderzoeken en verschillende kennisdagen”, aldus Schlangen. 

Heeft u interesse in het programma Werk in Transitie of wilt u hier meer over weten?  Neem dan contact op met CfPB-directeur Jacqueline Schlangen of Anca Gosselink.

Contactpersoon

Gijs Brouwers

Gijs Brouwers

Researcher / MSc Public Adminstration and Organisational Science