Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Handvatten voor huisvesting - FM'ers gebruiken...

Handvatten voor huisvesting - FM'ers gebruiken database CfPB

18 februari 2010

Als je als organisatie aan de slag gaat met huisvesting, is het na de invoering doorgaans lastig om vast te stellen of gestelde doelen bereikt zijn. Met de WODI toolkit kunnen effecten van de nieuwe werkomgeving op het gebruik en de beleving in kaart gebracht worden. De waarde van de uitkomsten wordt nog versterkt door het benchmarken met andere organisaties. In een artikel dat deze week verscheen in het weekblad Facilitair & Gebouwbeheer vertellen twee gebruikers van de WODI Indicator, waterschap Rivierenland en de Belastingdienst, over hun ervaringen met het instrument. Voor het waterschap waren de metingen aanleiding voor gerichte verbeteringen van hun flexconcept. De belastingdienst gebruikt de uitkomsten onder andere om beeldvorming over (te) hoge werkplekbezetting bij te stellen. Klik hier voor het artikel, en hier voor meer informatie over de WODI Toolkit.