Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Herziene versie handboek 'Kantoorinnovatie' ver...

Herziene versie handboek 'Kantoorinnovatie' verschenen onder nieuwe naam 'Succesvolle kantoorhuisvesting'

1 december 2008

Herziene versie handboek 'Kantoorinnovatie' verschenen onder nieuwe naam 'Succesvolle kantoorhuisvesting'

Onlangs is de zevende herziene versie van het handboek 'Kantoorinnovatie' verschenen onder de nieuwe naam ‘Succesvolle kantoorhuisvesting - bouwstenen voor een optimaal resultaat’ (Redactie: P. van Scheijndel). In de nieuwe versie zijn twee bijdragen van het CfPB opgenomen.

In het handboek komen alle facetten aan bod die komen kijken bij het bedenken en invoeren van nieuwe kantoorhuisvesting. Zo kent het boek onder andere de hoofdstukken Productiviteit in het kennisnetwerk / Bepalen bezettingsgraad en functionaliteiten / Vlekkenplan / Afmetingen en indeling van kantoren / ICT-voorzieningen in kantoren / Gebruikersparticipatie / Introductie en borging nieuwe werkwijze.

Organisatiegericht huisvesten en Specifieke werkplekken

Medewerkers van het CfPB hebben de (nieuwe) hoofdstukken Organisatiegericht huisvesten en Specifieke werkplekken geschreven. In het hoofdstuk Organisatiegericht huisvesten wordt het huisvestingskeuzemodel geïntroduceerd. Het model omvat alle stadia en elementen van het huisvestingsproces en beoogt een handvat te bieden voor het beredeneerd nemen van besluiten over de huisvesting en de wijze van voorbereiding, implementatie, gebruik en beheer. Gebruik van het model geeft richting aan de complexe besluitvorming en helpt om bewuste keuzes te maken over welke factoren (uitgebreid) worden meegenomen in een herhuisvestingstraject en welke niet. Het hoofdstuk Specifieke werkplekken is een korte samenvatting van de Werkplekwijzer en geeft een overzicht van de verschillende soorten werkplekken, overlegplekken en faciliteiten waaruit gekozen kan worden.

Rekening houden met werkprocessen en mensen

In het handboek wordt het belang onderstreept om het ontwerpproces van nieuwe kantoorhuisvesting niet intuïtief maar planmatig uit te voeren, en om bij het ontwerp terdege rekening te houden met de eisen en wensen die de mens en de werkprocessen stellen aan de huisvesting. Het handboek is geschikt voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij het ontwerpen en inrichten van kantoren. Ook voor werkgevers, stafmedewerkers en OR leden biedt het boek een schat aan informatie om een succesvol kantoor te creëren.

Het handboek is verkrijgbaar bij de betere vakboekhandel en bij webwinkels als bol.com. Het boek kost 90 euro.