Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Het nieuws van 1 februari 2020

Het nieuws van 1 februari 2020

1 februari 2020

Het nieuws van 1 februari 2020

 

We schrijven vandaag: 1 februari 2020. Iets bijzonders aan de hand? Of iets te herinneren, een gebeurtenis in de wereldgeschiedenis?  Of het is weer een themadag “ Dag van de …” ? Voor werkplekspecialisten, ontwerpers en inrichters van kantoren, maar vooral ook eindgebruikers zou het vandaag Juriaan van Meel-Werkplek-dag kunnen zijn. De reden? Precies 20 jaar terug (1 februari 2000, 13.30 uur) promoveerde Juriaan aan de TUDelft:  een kort eerbetoon is op zijn plaats.

 

 

Degelijke onderzoeker met voorspellend talent

Jur’s proefschrift draagt de titel The European Office, office design and national context. Vooral het nalezen van de stellingen bij het proefschrift toverde een glimlach op mijn gezicht. Neem nou deze:

‘Zachte’ factoren zoals cultuur hebben een harde impact op het ontwerp.

Ogenschijnlijk nogal triviaal, maar hoe vaak wordt deze stelling genegeerd in de praktijk.

Wat is die harde impact dan? Denk aan de acceptatie en het gebruik van het ontwerp door de eindgebruikers. In veel van het onderzoek van het CfPB (toevallig ook de afgelopen 20 jaar) is aangetoond dat dit een uiterst belangrijk aspect is. Appreciatie door eindgebruikers wordt uitgedrukt in een rapportcijfer. Dat haalt vaak een magere 6 en niet eens een 7. Hoe zou dat komen? Wellicht dat een volgende stelling van Juriaan hier licht op werpt?

Visionaire kantoorconcepten hebben een beperkte houdbaarheidsdatum.

Je leest in deze stelling zoiets als: concepten zijn mooi, maar zodra ze visionair zijn moet de twijfel en het wantrouwen toeslaan. Want staat visionair niet voor utopisch? En heeft niet alle utopie een totalitaire kant? Het concept moet gehandhaafd worden. De gebruiker moet zich daaraan aanpassen. Kijk maar eens naar de hardnekkigheid bij de open kantoortuin. One size fits all. En de kantoortuin zou de interne communicatie en dus de samenwerking bevorderen? We weten inmiddels beter dat een dosis kantoortuin niet zomaar het effect samenwerking oplevert

Wijze voorspellingen van 20 jaar geleden (en misschien wel ouder dan dat), waarmee we de actualiteit goed aankunnen. Dat nodigt uit deze studie van tijd tot tijd in te zien.

Meer boeken met bruikbare kennis

Sinds zijn proefschrift heeft Juriaan niet stil gezeten en blijkt hij een productieve auteur te zijn die de vakwereld verrijkte met praktische publicaties, goed onderbouwd en altijd rijk geïllustreerd met verhalen, foto's, schema's

De Werkplekwijzer (met Gerry Hofkamp) als uitgave van het CfPB, bewerkt (i.s.m. Yuri Martens en Hermen Jan van Ree)  en inmiddels vertaald in het Engels, Frans en Portugees.

Workplaces Today (Engels): This book discusses a large variety of places for knowledge work, ranging from shiny corporate head offices and cubicled call centres, to raw designer studios and hip co-work spaces.

Briefing for Buildings (ism Kjersti Bjørkeng Størdal,  Engels):  a practical guide for clients and their design teams. This book provides all the guidance needed to develop high-performance briefs.

Het laatste actuele pareltje gaat in op de trend van het activiteit gerelateerde kantoor. Opdrachtgever Pure-net, is een Europese netwerk dat nationale real estate organisaties en ministeries die verantwoordelijk zijn voor publiek vastgoed bij elkaar brengt.

Activity-based working, the Purenet practice guide(Engels):  In clear language this guide decribes what ABW is, how it works, how it can be implemented. U kunt dit boekje hier bekijken.