Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Huisvesting: spiegel van de organisatieziel?

Huisvesting: spiegel van de organisatieziel?

17 augustus 2011

Huisvesting: spiegel van de organisatieziel?

Twee studenten van de Hogeschool Rotterdam die bij het CfPB hun afstudeeronderzoek verrichtten kregen hiervoor en 10 en wonnen bovendien de FGB scriptieprijs 2011 voor beste FM scriptie aan de Rotterdamse Hogeschool. Een prachtig resultaat!

Organisatiewaarden, huisvestingsambities en het huisvestingsconcept

Laura Suijkerbuijk en Monique Drent onderzochten de relatie tussen organisatiewaarden, huisvestingsambities en het huisvestingsconcept.  Deze relatie is onderzocht binnen zes adviesbureaus uit verschillende branches, groottes en leeftijden in de gemeente Rotterdam. Het onderzoek vond plaats door middel van interviews, mondelinge enquêtes, observatie (foto’s) en deskresearch op de websites. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het Huisvestingskeuzemodel, het model van zeven Niveaus van Bewustzijn van R. Barrett en het Ui-model van G. Hofstede.

Resultaten

De onderzoeksresultaten bevestigden de verwachtingen. Binnen de jonge en kleine organisaties is in sterke mate een relatie te constateren tussen organisatiewaarden, huisvestingsambities en het huisvestingsconcept . Binnen grote, oude organisaties komt de relatie in mindere mate naar voren. Daarnaast volgen kleine, jonge organisaties meer de huidige trends, zoals een platte organisatiestructuur/bottom up, imago bouwen/organisaties op zoek naar identiteit, werken met klanten en een transparante bedrijfsvoering. Dit komt terug in de huisvesting door een gastvrije, informele, open en samenhangende uitstraling. Oude, grote organisaties zijn voornamelijk traditioneel op de kwaliteit van hun product gericht en jonge organisaties meer op de klant. Een geheel open werkplekconcept wordt (nog) niet toegepast binnen de grote onderzochte organisaties. Deze kantoren zien er over het algemeen degelijk en integer uit. Dit kan vooral verklaard worden door de grootte, de hoge leeftijd en vertrouwelijkheid van de branche.

Klik hier voor het afstudeerrapport.