Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Informatiebijeenkomst PARAP levensduurkostenmodel

Informatiebijeenkomst PARAP levensduurkostenmodel

27 november 2008

Deelnemers enthousiast over nieuw rekentool

Donderdag 20 november presenteerde het CfPB het nieuwe rekentool PARAP aan geïnteresseerden. Aan de bijeenkomst namen acht externe deelnemers deel, afkomstig van NPC Expert Center, Structon Worksphere, Draaijer+partners, Ministerie van defensie, Villa FM en de TU Delft.

Voor businesscase analyses in de vroege fasen van besluitvorming

Wim Pullen trapte af en lichtte toe dat PARAP bedoeld is voor businesscase analyses in de vroege fasen van besluitvorming over kantoorhuisvesting. Businesscases gebruik je om consistent te redeneren over alternatieven: begrijpbaar, meetbaar en transparant. PARAP is daar bij uitstek geschikt voor.

Referentiemodel

Modelontwikkelaars Kees Gerritse en Karel Dekker introduceerden het PARAP model. Ze legden uit dat de basisgedachte is dat je in de computer een referentiemodel ontwerpt. Hiervoor berekent PARAP de investerings- en exploitatiekosten. Je zult nooit een betere vergelijking vinden, het is alsof je rekent met de gegevens van een identiek gebouw dat al op dezelfde locatie staat. Het model kan dit door gebruikmaking van decennia aan RGD-kennis, NEN-normeringen en actuele prijzen van elk denkbaar bouwelement [PARAP is alomvattend qua kosten van het gebouw]. Er wordt ook rekening gehouden met de interacties tussen variabelen. Daarvoor kent het model, dat in excel is gebouwd, liefst 150 reken(elementen)bladen.

Gebruiksvriendelijk

PARAP is erg gebruikersvriendelijk. Het model is zo opgezet dat het kan rekenen met weinig invoer (een invoerscherm met basale bouwgegevens en een invoerscherm met financieel/strategische parameters), en dus met veel aannames. Al deze aannames zijn overschrijfbaar, net zolang tot je het referentiegebouw hebt dat je wil. Transparantie is een sleutelbegrip in het model. Alle gebruikte rekenregels, prijzen en bronnen zijn na te lezen.

Pieter le Roux liet zien hoe PARAP in de praktijk werkt aan de hand van een businesscase. Een samenvatting hiervan verscheen in het Real Estate Magazine.

Fijn model

De reacties van de deelnemers waren erg positief. Zo zag men de omvattendheid, gebruikersvriendelijkheid en transparantie als belangrijke voordelen t.o.v. bestaande levensduurkostenmodellen, waardoor PARAP zich goed leent voor het voeren van een dialoog. Men was ook te spreken over de flexibiliteit van het model. Nieuwe ontwikkelingen als koude-warmteopslag kunnen en worden snel opgenomen in PARAP.

Een reactie van een deelnemer op het uitlopen van de bijeenkomst gaf de sfeer denk ik goed weer: "Het is geen verloren tijd. Tijd kun je niet verliezen als je plezier hebt."