Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Kadaster herhuisvest op basis werkplekmodel

Kadaster herhuisvest op basis werkplekmodel

8 april 2009

Kadaster herhuisvest op basis werkplekmodel

Het Kadaster is een vernieuwing in de interne organisatie aan het doorvoeren. Het doel is om de organisatie in te richten op basis van duurzame eisen van efficiency, effectiviteit en innovatievermogen. Een middel hierbij is het verminderen van het aantal vestigingsplaatsen in het land van 17 naar 8 kantoren en het tegelijkertijd invoeren van een nieuw werkplekconcept. Dit werkplekconcept is gericht op het bieden van een inspirerende werkomgeving waarin medewerkers hun kennis en competenties kunnen ontwikkelen en deze optimaal kunnen inzetten.

Ontwikkeling werkplekmodel

Eerst is onderzoek gedaan naar de beschikbare kennis over werkplekmodellen. Daarna is deze theoretische kennis toegepast om tot een passend werkplekmodel voor het Kadaster te komen. Hiervoor is uitgegaan van drie meer open Kadasterkantoren die als voorbeeld zijn genomen, van de (on)tevredenheid met deze huisvesting en de doelstellingen van het Kadaster gerelateerd aan de organisatieontwikkeling. Uit WODI-evaluaties van de drie voorbeeldkantoren bleek bijvoorbeeld dat de open, transparante en vooral lichte ruimte vaak als positief aspect werd genoemd. Vooral in kantoor Amsterdam waren medewerkers tevreden. Als negatieve aspecten van de werkomgeving werd relatief vaak privacy en concentratie genoemd. Gemiddeld waren medewerkers het meest tevreden met het meer kleinschalig ingedeelde open kantoor in Middelburg. De beleidsuitgangspunten van het Kadaster waren integratie, openheid en flexibiliteit. Daarnaast werd medewerkertevredenheid belangrijk gevonden. Op basis van deze doelstellingen en leerpunten uit de WODI-metingen heeft het CfPB samen met een grote werkgroep het Kadasterwerkplekmodel 2007 ontwikkeld.

Van veronderstellingen naar keuzes

Als basis voor het werkplekmodel gelden diverse hypotheses. Allen zijn zo geformuleerd dat er later onderzoek naar kan worden gedaan. Voorbeelden van hypotheses: bij het werken in een open ruimte zal beschikbaarheid van ruimten voor geconcentreerd werken, overleggen of vertrouwelijke (telefoon)gesprekken de tevredenheid verhogen. Ook zal het helpen om de koffiehoek en ontmoetingsplekken uit de open ruimte te halen. Door maximaal 8 open werkplekken direct bij elkaar te plaatsen zal men meer tevreden zijn als het gaat om gestoord worden door geluiden. Verder kunnen medewerkers met verschillende functies toe met eenzelfde basiswerkplek, met alleen soms wat extra uitlegruimte of archief. Uiteindelijk zijn er 7 functieprofielen onderscheiden waarvoor werkplekprofielen zijn ontwikkeld. Dit waren o.a. lijnmanagers, kennismanagers, informatieverwerkers en communicatoren.

Vertaling werkplekmodel naar ontwerp en praktijk

Architectenbureau Kraaijvanger-Urbis heeft de beschrijving van het werkplekmodel verbeeld om het ook te communiceren naar de medewerkers. Uiteindelijk is het werkplekmodel de basis geweest voor de layout van de diverse nieuwe Kadasterkantoren. Het CfPB heeft mogen meekijken bij de vertaling van het werkplekmodel in het ontwerp en de daarbij behorende compromissen en keuzes. Begin november 2008 is het nieuwe kantoor in Rotterdam in gebruik genomen, eind november die in Amsterdam en Zwolle en eind maart het kantoor in Groningen. Het werkplekmodel is nu dus in de praktijk gebracht. Het CfPB zal de nieuwe kantoren evalueren, om te zien of de hypotheses zijn uitgekomen. Onze samenwerking met het Kadaster draagt daarmee bij om kennis te creëren over keuzes in werkconcepten en de mogelijkheden van één werkplekmodel voor meerdere kantoren.