Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Masterplan Maandag

Masterplan Maandag

11 november 2019

Masterplan Maandag

Masterplan Maandag: Visionair, verwachtingsvol, groots en meeslepend.

Op deze eerste dag van de week van de werkstress ligt de nadruk op bewustwording van oorzaken van werkstress en de oplossingen hiervoor.

Met deze zinnen opent deze week. Je zou zeggen “Deze intentie geeft ruimte”. Vooral omdat niet als eerste de HOE vraag wordt gesteld. Straks bulken we van de oplossingen, maar weten we niet wat het probleem was of de oorzaak ervan.

Wat is jouw gevoel bij deze woorden: november of mei?

Heb je vandaag last van stress, dan denk je “Hoor, al weer zo’n rationeel typje aan het woord over problemen en oplossingen en dan ook nog wel een masterplan. Daar wordt een mens toch gewoon moe van.”

Je zult bij de mogelijkheden van een Masterplan misschien ook niet direct in de poëtische taal van J.C. Bloem denken met de woorden van zijn beroemde gedicht uit 1931, hoewel je je zo leeg kunt voelen:

November

Het regent en het is november

Weer keert het najaar en belaagt

Het hart, dat droef, maar steeds gewender,

Zijn heimelijke pijnen draagt.

 

En in de kamer, waar gelaten

Het daaglijks leven wordt verricht,

schijnt uit de troosteloze straten

Een ongekleurd namiddaglicht.

 

De jaren gaan zoals zij gingen,

Er is allengs geen onderscheid

Meer tussen dove erinneringen

En wat geleefd wordt en verbeid.

 

Verloren zijn de prille wegen

Om te ontkomen aan de tijd;

Altijd november, altijd regen,

Altijd dit lege hart, altijd.

Mei en het masterplan

Liever zou je het kwetsbare optimisme van het begin van het grote – en overigens droevig eindigende gedicht Mei (H. Gorter 1889) vasthouden:

Een nieuwe lente en een nieuw geluid:

Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,

Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht

In een oud stadje, langs de watergracht -

Die sfeer past ook niet meer in onze snelle wereld waarin we ook snel willen inspringen op kansen, waarin we wendbaar willen zijn en veranderingen goed en snel faciliteren. Met een masterplan maken we een visie voor een groter geheel, een plan als houvast voor dat wat we gaan doen. Maar als het masterplan alle stappen tot in detail beschrijft, hoe sluiten we dan aan bij de subtiele veranderingen die we waarnemen en het liefste gisteren willen faciliteren?

Masterplan voor huisvesting en werkplek

Het CfPB huisvestingskeuzemodel biedt een handvat voor een Masterplan bij het bedenken van een nieuwe werkomgeving: het werkt vanuit visie, vanuit nadenken over wat de organisatie is, wie de mensen zijn.

Het werkt vanuit de ambities en doelen stapsgewijs de inhoud uit naar concretisering. Als we in deze uitwerking ruimte laten, kunnen we onverwachte veranderingen en nieuwe mogelijkheden meenemen. Dat vraagt er om dat we het proces goed inrichten: luisterend naar iedereen, werken vanuit dezelfde visie en bijdragen aan het centrale belang en doel. Bij huisvestingsvraagstukken kijken we dan hoe de mensen, het gebouw, de locatie en de inrichting van het gebouw aansluiten bij dat doel en de belangen van de menselijke diversiteit in de organisatie en bij de werkprocessen in de organisatie.

Met zo’n plan, met een luisterend oor, en zonder machtsvertoon kan de weg naar een nieuwe werkomgeving zonder wrede werkstress betreden worden.

Contactpersoon

Anca Gosselink

Anca Gosselink

Programmamanager│Msc Culture, Organization and Management