Center for People and Buildings

U bent hier: >>>Nadenken over de academische werkomgeving van d...

Nadenken over de academische werkomgeving van de toekomst

8 oktober 2012

Nadenken over de academische werkomgeving van de toekomst

Op vrijdag 5 oktober vond de werkconferentie ‘Academisch werken in een universitaire omgeving’ plaats bij de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Er namen 33 deelnemers van 13 universiteiten deel. Tijdens de werkconferentie presenteerde het Center for People and Buildings de eerste Proceedings over de academische werkplek. Hierin wordt een beeld gegeven van hoe de academische werkplek er in Nederland uitziet, in welke mate de omgeving benut wordt, welk activiteitenpatroon de wetenschappelijke medewerkers gemiddeld hebben en welke kenmerken en eigenschappen zij aan een goede werkplek en werkomgeving toeschrijven. De belangrijkste vraag daarbij is hoe een academische werkomgeving het academisch klimaat en het wetenschappelijk werk kan ondersteunen.

Steen des aanstoots

De werkomgeving als bedrijfsmiddel (help ik verlies mijn werkplek!) is voor velen een steen des aanstoots (waar laat ik mijn boeken?). Anderen vinden de lage gemiddelde bezettingsgraad en ontwikkelingen als de komst van een nieuwe generatie medewerkers aanleiding om kritisch na te denken over mogelijkheden om anders te huisvesten. Er is veel dialoog over het academisch klimaat, over innovatie en over de directe economische betekenis van wetenschap en tegelijkertijd zijn er niet te negeren ontwikkelingen die ervoor zorgen dat universiteiten moeten bezuinigen en steeds efficienter met hun middelen, waaronder de huisvesting, om moeten gaan.

Spanningsveld

Dit spanningsveld roept om een dialoog tussen huisvesters en wetenschappers. Kiest jong aanstormend talent nog wel voor een werkplek op de universiteit?  Moet de werkomgeving van ‘de universiteit’ mee innoveren in de tijd om te kunnen bruisen en open te staan? Geldt dat voor alle disciplines binnen het onderzoeks- en onderwijsveld? En hoe zijn wetenschappers te interesseren voor de wetenschappelijke werkomgeving vanuit een academisch oogpunt?

Al met al een inspirerende dag (klik hier voor de resultaten) die weer veel nieuwe vragen oproept waar we de komende tijd meer onderzoek naar willen doen.