Center for People and Buildings

U bent hier: >>>NFC-index daalt. Tijd voor een juichmoment?

NFC-index daalt. Tijd voor een juichmoment?

16 juni 2014

NFC-index daalt. Tijd voor een juichmoment?

Nederland verplettert Spanje en de NFC-index heeft ook al goed nieuws. De totale facilitaire kosten per werkplek zijn wederom sterk gedaald, in 2013 liefst met 5,3 %. Om met van Gaal te spreken, tijd voor een juichmoment. Of misschien toch niet? Zijn we misschien wat doorgeslagen in onze focus op kostenreductie? Jaar na jaar 4 tot 6% minder kosten, kan dat zomaar? Hoe zit dat met de productiviteit van gebruikers? Is flexibel werken en werkplekken delen een wondermedicijn dat de kosten doet dalen en tegelijkertijd de baten doet stijgen, zeg maar net als het 5-3-2 systeem zorgt voor én een betere verdediging én een betere aanval?

Afgaand op onze onderzoeksdata is dat (zeer) de vraag. Zo weten we uit onderzoek dat de mate waarin medewerkers zich kunnen concentreren en de ervaren privacy beide dalen in een flexibel werkplekconcept. En dat wordt niet gecompenseerd door toegenomen interactie. De tevredenheid over de communicatie is in open en gesloten werkomgevingen ongeveer gelijk. Medewerkers geven daarnaast zelf aan dat een flexibel werkplekconcept de (ervaren) arbeidsproductiviteit doet afnemen.

Al met al lijkt verder onderzoek naar de samenhang tussen kosten, beleving en productiviteit hard nodig!
 

DOWNLOAD